Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hälsoskydd Badvatten, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Yvonne Andersson
0490-25 48 11
yvonne.a.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Badplats

I Västerviks kommun kan du bada både i havet och i insjöar. Det finns cirka 30 allmänna badplatser runt om i kommunen. De flesta av dessa badplatser tar vi prov på vid tre tillfällen under sommaren. I år (2022) tas proverna vecka 24, 28 och 31.

Resultaten från proverna hittar du på Havs- och vattenmyndighetens webbsida omkring en vecka efter utförd provtagning. Där hittar du information om badplatser både i vår kommun och i övriga landet. Du kan också se resultaten i badvattenkartan nedan.

Ett badvattenprov kan få omdömet:

  • Tjänligt
  • Tjänligt med anmärkning
  • Otjänligt

Utmärkt kvalitet

De senaste fyra årens provresultat för varje badplats räknas ihop. Vatten kan få omdömet utmärkt, bra, tillfredställande eller dåligt enligt EU:s regler. De allra flesta kommunala badplatser har utmärkt kvalitet!

Algblomning

När stora mängder växtplankton samlas kallas det för algblomning. Då blir vattnet grumligt, ändrar färg och algerna bildar ett lager på vattenytan. Ibland är blomningen giftig. Undvik att bada om blomningen är kraftig! Detta gäller särskilt små barn, men även hundar och andra djur.

Allt grumligt är inte algblomning. Till exempel kan stora mängder pollen, främst från tall, samlas. Pollensamlingar är ofta gulaktiga. Losslitna alger kan också likna algblomning.

Badplatskarta

Kartan visar badplatser i kommunen, både de som sköts av Västerviks kommun och sådana som sköts ideellt. Klicka på ikonerna för att läsa mer om varje badplats.

Sidan senast granskad den 31 maj 2022
Innehållsansvarig: Eva Gustafsson

Hälsoskydd Badvatten, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Eva Gustafsson
0490-25 48 32
eva.m.gustafsson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Yvonne Andersson
0490-25 48 11
yvonne.a.andersson@vastervik.se

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Jenny Nilsson
0490-25 48 44
jenny.nilsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun