Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lantmäteri

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Förändringar i fastighetsindelningen sker genom en lantmäteriförrättning. Det är lantmäteriet som sköter handläggningen.

I Västerviks kommun finns ett statligt Lantmäterikontor dit du kan vända dig om du vill:

  • Bilda en ny fastighet.
  • Förändra en befintlig fastighet.
  • Bestämma en fastighets gränser eller omfattning.
  • Skapa eller ändra olika typer av rättigheter.
  • Bilda gemensamma anläggningar.

Telefonnummer: 0771-63 63 63.

Inskrivning

Om du har köpt eller fått en fastighet behöver du göra en ansökan om lagfart. Detta gör du till fastighetsinskrivningen i Eksjö. Du vänder dig dit även om du vill få ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt inskriven i fastighetsregistret.

Sidan senast granskad den 16 november 2021
Innehållsansvarig: Erik Persson