Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Arkiv och ritningar

Arkiv, ritningar, kontaktsida

Kontakt detaljplaner, kartor

Kontakta samhällsbyggnadsenheten om du vill ta del av information från arkiven när det gäller detaljplaner och kartor.

Detaljplaner

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Kartor

Markus Fridell
GIS- och mätningsingenjör 
0490-25 70 26
markus.k.fridell@vastervik.se

Kontakt byggnadsritningar

Kontakta miljö- och byggnadskontoret för frågor kring byggnadsritningar. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.
Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Katarina Svensson
Administratör
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Anita Andersson
Administratör
0490-25 48 04
anita.andersson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Kontakt enskilda avlopp, strandskydd, miljö

Kontakta miljö- och byggnadskontoret för frågor kring enskilda avlopp och strandskydd. Ring kommunens växel på 0490-25 40 00.

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Västerviks kommuns ritningsarkiv är uppdelat mellan två verksamheter. Dessa är samhällsbyggnadsenheten och miljö- och byggnadskontoret.

I samhällsbyggnadsarkivet finns bland annat:

  • Detaljplaner (som visar hur marken får användas).
  • Äldre lantmäteriakter (som visar fastighetens gränser).
  • Historiska kartor.

Ett större utbud av historiska kartor kan du hitta hos Lantmäteriet.

På miljö- och byggnadskontoret finns det ritningar på många av byggnaderna i Västerviks kommun. Där finns även handlingar för miljöärenden.

Du kan bland annat få:

  • Planritningar (planlösningen i en byggnad).
  • Fasadritningar (visar hur byggnaden ser ut utifrån).
  • Situationsplaner (visar var på tomten byggnaden är placerad).
  • Enskilda avloppsanläggningar.
  • Dispenser från strandskyddet.

Kontakta oss om du vill ta del av information från arkiven.

Sidan senast granskad den 16 november 2021
Innehållsansvarig: Maria Ström

Arkiv, ritningar, kontaktsida

Kontakt detaljplaner, kartor

Kontakta samhällsbyggnadsenheten om du vill ta del av information från arkiven när det gäller detaljplaner och kartor.

Detaljplaner

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Kartor

Markus Fridell
GIS- och mätningsingenjör 
0490-25 70 26
markus.k.fridell@vastervik.se

Kontakt byggnadsritningar

Kontakta miljö- och byggnadskontoret för frågor kring byggnadsritningar. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.
Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Katarina Svensson
Administratör
0490-25 48 01
katarina.e.svensson@vastervik.se

Anita Andersson
Administratör
0490-25 48 04
anita.andersson@vastervik.se

Angelika Idberg
Nämndsekreterare
0490-25 48 20
angelika.idberg@vastervik.se

Kontakt enskilda avlopp, strandskydd, miljö

Kontakta miljö- och byggnadskontoret för frågor kring enskilda avlopp och strandskydd. Ring kommunens växel på 0490-25 40 00.

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun