Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Arkiv och ritningar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Västerviks kommuns ritningsarkiv är uppdelat mellan två verksamheter. Dessa är samhällsbyggnadsenheten och miljö- och byggnadskontoret.

I samhällsbyggnadsarkivet finns bland annat:

  • Detaljplaner (som visar hur marken får användas).
  • Äldre lantmäteriakter (som visar fastighetens gränser).
  • Historiska kartor.

Ett större utbud av historiska kartor kan du hitta hos Lantmäteriet.

På miljö- och byggnadskontoret finns det ritningar på många av byggnaderna i Västerviks kommun. Där finns även handlingar för miljöärenden.

Du kan bland annat få:

  • Planritningar (planlösningen i en byggnad).
  • Fasadritningar (visar hur byggnaden ser ut utifrån).
  • Situationsplaner (visar var på tomten byggnaden är placerad).
  • Enskilda avloppsanläggningar.
  • Dispenser från strandskyddet.

Kontakta oss om du vill ta del av information från arkiven.

Sidan senast granskad den 11 juni 2014
Innehållsansvarig: Markus K Fridell

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.