Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Arkiv och ritningar

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Västerviks kommuns ritningsarkiv är uppdelat mellan två verksamheter. Dessa är samhällsbyggnadsenheten och miljö- och byggnadskontoret.

I samhällsbyggnadsarkivet finns bland annat:

  • Detaljplaner (som visar hur marken får användas).
  • Äldre lantmäteriakter (som visar fastighetens gränser).
  • Historiska kartor.

Ett större utbud av historiska kartor kan du hitta hos Lantmäteriet.

På miljö- och byggnadskontoret finns det ritningar på många av byggnaderna i Västerviks kommun. Där finns även handlingar för miljöärenden.

Du kan bland annat få:

  • Planritningar (planlösningen i en byggnad).
  • Fasadritningar (visar hur byggnaden ser ut utifrån).
  • Situationsplaner (visar var på tomten byggnaden är placerad).
  • Enskilda avloppsanläggningar.
  • Dispenser från strandskyddet.

Kontakta oss om du vill ta del av information från arkiven.

Sidan senast granskad den 11 juni 2014
Innehållsansvarig: Markus K Fridell

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)