Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Arkiv och ritningar

Västerviks kommuns ritningsarkiv är uppdelat mellan två verksamheter. Dessa är samhällsbyggnadsenheten och miljö- och byggnadskontoret.

I samhällsbyggnadsarkivet finns bland annat:

  • Detaljplaner (som visar hur marken får användas).
  • Äldre lantmäteriakter (som visar fastighetens gränser).
  • Historiska kartor.

Ett större utbud av historiska kartor kan du hitta hos Lantmäteriet.

På miljö- och byggnadskontoret finns det ritningar på många av byggnaderna i Västerviks kommun. Där finns även handlingar för miljöärenden.

Du kan bland annat få:

  • Planritningar (planlösningen i en byggnad).
  • Fasadritningar (visar hur byggnaden ser ut utifrån).
  • Situationsplaner (visar var på tomten byggnaden är placerad).
  • Enskilda avloppsanläggningar.
  • Dispenser från strandskyddet.

Kontakta oss om du vill ta del av information från arkiven.

Sidan senast granskad den 16 november 2021
Innehållsansvarig: Maria Ström

Kontakt

Detaljplaner, kartor

Kontakta samhällsbyggnadsenheten om du vill ta del av information från arkiven när det gäller detaljplaner och kartor.

Detaljplaner

Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
Marcus Åberg

Kartor

GIS- och mätningsingenjör
Markus Fridell
0490-25 70 26

Byggnadsritningar

Kontakta miljö- och byggnadskontoret för frågor kring byggnadsritningar. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30. Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna.

Administratör
Katarina Svensson
0490-25 48 01
Administratör
Anita Andersson
0490-25 48 04
Nämndsekreterare
Angelika Idberg
0490-25 48 20

Enskilda avlopp, strandskydd, miljö

Kontakta miljö- och byggnadskontoret för frågor kring enskilda avlopp och strandskydd. Ring kommunens växel på 0490-25 40 00.