Vad har hänt? - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Bakgrunden till projektet

Sedan 2013 pågår ett planeringsarbete för en omvandling av området kring Slottsholmen i Västervik. En arbetsgrupp inom samhällsbyggnadsenheten och kulturenheten har tagit fram en vision och ett gestaltningsförslag för området. De huvudsakliga idéerna med förslaget handlar om att Västervik ska få en attraktiv strandpromenad och att historien kring Slottsholmen och ruinen ska lyftas fram. Målet är att åtgärderna på Slottsholmen ska genomföras under 2016 och 2017 och åtgärderna på Strömsholmen därefter.

Idéerna har bollats med en referensgrupp och beslut som att arbeta vidare utifrån idéerna har tagits i kommunstyrelsen. En kontinuerlig dialog har hållits med Länsstyrelsen eftersom området är ett fornlämningsområde.

Ur Visionen

”Med stadens historiska arv, tydlig vattenkontakt och modern landskapsarkitektur som ledord ska en ny plats utöver det vanliga skapas i hjärtat av Västervik. Arbetet med att förvandla området från Lilla Strömmen till Kålgårdsviken ska genomsyras av en mycket hög ambitionsnivå vad gäller gestaltning och material”.

Sidan senast granskad den 30 november 2015
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)