Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Regler för kommunens tomtkö

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för tomtkön i Västerviks kommun.

För att anmäla dig till tomtkön måste du ha fyllt 18 år. Du kan bara stå i kön om du själv ska bo i huset som ska byggas på tomten. Du kan alltså inte stå i kö för någon annans räkning. 

Din registrering i tomtkön räknas från den dagen då din ansökan kommer in till oss.

Du som är anmäld i tomtkön får varje år en fråga om du vill stå kvar i kön. Du får antingen frågan via brev eller via kommunens e-tjänst för tomtkön om du har aktiverat den. Om du inte svarar inom utsatt tid förlorar du din plats i kön. Om du svarar senare än utsatt tid räknas ditt svar som en ny ansökan och du placeras sist i tomtkön.

Om du ändrar adress måste du meddela det till oss via e-tjänsten eller till Enheten för kommunservice.

Avgift för tomtkön

Du som står i tomtkön betalar en årlig avgift för din plats i kön. Om du inte betalar avgiften avregistreras du från tomtkön. Om din betalning kommer in för sent räknas betalningen som en ny anmälan och du placeras sist i kön.

Fördelning av lediga tomter

Regler för fördelning av tomter

När vi fördelar tomter är det väntetiden i kön som avgör turordningen. Huvudregeln är att du som stått längst tid i tomtkön får erbjudande först.

Om det finns medicinska eller andra mycket starka skäl hos den sökande eller i den sökandes familj kan kommunen bevilja förtur i tomtkön. Förutsättningen är att besvären kan lindras avsevärt om du som sökande erbjuds en tomt för småhus. Om du vill ansöka om förtur i kön ska du göra det skriftligt till:

Västerviks kommun

Enheten för samhällsbyggnad

593 80 Västervik

När du blir erbjuden en tomt

När du blir erbjuden en tomt anmäler du om du är intresserad av tomten. Du måste svara inom den angivna tiden i erbjudandet.

Om du accepterar erbjudandet av tomt tecknar du och Västerviks kommun ett kontrakt som innebär att du bokar tomten. Du måste då söka bygglov. Det är först när du fått bygglov som du får erbjudande om att köpa tomten. När du fått bygglov tecknas ett kontrakt om köp av tomten. Du har sex månader på dig att få ett bygglov beviljat. Om du inte får ett bygglov inom sex månader förlorar du din tomtbokning. 

Sidan senast granskad den 7 mars 2018
Innehållsansvarig: Rickard Ljunggren

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.