Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Inventering av tillgänglighet

Kontakt för frågor kring inventering av tillgänglighet

Projektledare tillgänglighetsinventering 

Anna Herge
Telefon: 0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se 

Samhällsbyggnadschef

Bruno Nilsson
0490-254067
bruno.nilsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Låsbar uppställningsplats för rullator

Vi blir allt fler äldre i samhället. Med det förändras också våra behov och önskemål kring den fysiska tillgängligheten. Det gäller inte bara i den egna bostaden. Gångvägar till och från byggnaden, entréer, tvättstugor och trapphus är lika viktiga.

Västerviks kommun har kartlagt den fysiska tillgängligheten i flerbostadshus. Vi har granskat de hus som har tre eller flera lägenheter. Granskningen är gjord i hela kommunen och i såväl kommun- som privatägda hus. Västervik är en av 48 kommuner som fått bidrag från Boverket för att göra en inventering. 

Vi har gått igenom 81,5 % av det totala flerbostadsbeståndet. De orter som inventeringen har genomförts i är Västervik, Gamleby, Ankarsrum, Överum, Odensvi, Loftahammar, Edsbruk, Gunnebo, Hjorted, samt Helgenäs.

Syftet med inventeringen är att öka kunskapen om tillgänglighet i flerbostadshus. Samtidigt får vi en samlad bild av hur standarden ser ut just nu. Vi ser också vilken möjlighet till förbättring som finns.

Projektet startade i september 2014 och var färdigt i april 2015. Rapporten skickas nu till Boverket, men en förhandsversion går att läsa här, se relaterade dokument.

Fastighetsägare kan också ta hjälp av resultatet när de planerar att åtgärda något i sina byggnader.

Bedömningsnivåer 

Inventeringen är genomförd med hjälp av webbverktyget TIBB. TIBB består av ett antal krav som avgör vilken nivå av tillgänglighet som en entré har. Kraven blir skarpare ju högre nivå entrén når. Nivåerna ligger mellan 0 och 5, där 5 innebär högst tillgänglighet. Om en entré ligger på nivå 0 har inte de krav som krävs för att nå nivå 1 uppfyllts.

TIBB definierar nivåerna enligt följande;

  • Nivå 1. Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor och inte använder gånghjälpmedel, möjligtvis käpp, men som kan ha balanssvårigheter samt som kan ha nedsatt syn.
  • Nivå 2. Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor, men som använder rollator och kan ta denna uppför max tre (3) trappsteg.
  • Nivå 3. Entrén fungerar för personer som kan gå i trappor och som använder rollator men som inte kan ta denna uppförtrappsteg och som måste ta rollatorn in genom entrén.
  • Nivå 4. Entrén fungerar för personer som inte kan gå i trappor och som använder rollator eller rullstol.
  • Nivå 5. Entrén fungerar för personer som inte kan få i trappor och som använder rollator eller rullstol och måste ha med dem hela vägen in i bostaden.

Ser man till det samlade resultatet har flest entréer hamnat på nivå 0 eller 1. Sju entréer av de totalt genomgångna har uppfyllt samtliga krav och hamnat på högsta nivån.

Sidan senast granskad den 30 juni 2017
Innehållsansvarig: Anna Herge

Kontakt för frågor kring inventering av tillgänglighet

Projektledare tillgänglighetsinventering 

Anna Herge
Telefon: 0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se 

Samhällsbyggnadschef

Bruno Nilsson
0490-254067
bruno.nilsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)