Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tillgänglighet

Alla nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning.

Om du ska bygga nytt, ställs därför alltid krav på att det du bygger ska utformas tillgängligt. Ska du bygga om eller bygga till kan det vid behov, om det är större ändringar, ställas följdkrav på tillgänglighet. Kraven på utformning finns i Boverkets byggregler.

Även i befintliga offentliga lokaler ska hinder tas bort om det är enkelt avhjälpt. Det kan bland annat gälla:

  • Ramper vid trappsteg.
  • Dörrbredder.
  • Placering av dörröppnare.
  • Armstöd vid toalettstolar.
  • Markering av trappor.

Har du en lokal till vilken allmänheten har tillträde och vill veta mer om vad som menas med enkelt avhjälpta hinder och vad du kan göra för att underlätta för personer med funktionsnedsättning? Då finns Boverkets broschyr att ladda ner under Relaterade länkar. Du kan även ta kontakt med miljö- och byggnadskontoret.

Bor du i ett äldre hus som inte är tillgängligt där du har behov av att göra ändringar i bostaden för att kunna bo kvar? Då kan kommunen i en del fall ge ett anpassningsbidrag.

Sidan senast granskad den 16 maj 2022
Innehållsansvarig: Maria Ström