Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Återställningsbidrag

Bostadsanpassning, kontaktsida

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Handläggare av bostadsanpassningsbidrag

Ingela Svensson
0490-25 52 89
ingela.svensson@vastervik.se

Assistent 

Inge-Marie Johansson
0490-25 53 63

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Du som äger ett bostadshus kan ansöka om bidrag för att ta bort en bostadsanpassning. Detta kallas återställningsbidrag.

Villkor för att få bidrag

För att få återställningsbidrag gör du en ansökan till kommunen. Vi gör en bedömning för att se om du har rätt till bidrag och fattar ett beslut. Du bör vänta med att börja arbetet tills du fått ditt beslut.

Det här måste också uppfyllas:

  • Anpassningen ska vara utförd efter 1 januari 1983.
  • Anpassningen används inte längre.
  • Anpassningen ska vara till nackdel för andra boende.
  • Kommunen ska ha fått rätt att förmedla den anpassade hyreslägenheten till annan hyresgäst.
  • Återställningskostnaden ska vara mer än 5000 kronor.

Vem kan söka återställningsbidrag?

  • Ägare till hyreslägenhet i flerfamiljshus eller småhus kan söka bidrag för återställning i eller utanför lägenheten.
  • Bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för återställning av anpassningar utförda i fastighetens gemensamma utrymmen.

Bidragets storlek

Det bidrag du får ska motsvara en skälig kostnad för återställningen.

Ansökan

Fyll i en ansökan om återställningsbidrag. Bifoga ett förslag på återställning och en redovisning av dina kostnader.

Efter beslut

Arbetet beställs och betalas av dig. När åtgärderna är utförda betalas bidraget ut till dig mot uppvisande av kvitto på dina kostnader, dock max beslutat bidragsbelopp. Om du är missnöjd med det beslut som du fått kan du överklaga det.

Sidan senast granskad den 26 april 2018
Innehållsansvarig: Ingela Svensson

Bostadsanpassning, kontaktsida

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Handläggare av bostadsanpassningsbidrag

Ingela Svensson
0490-25 52 89
ingela.svensson@vastervik.se

Assistent 

Inge-Marie Johansson
0490-25 53 63

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)