Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Återställningsbidrag

Bostadsanpassning, kontaktsida

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Handläggare av bostadsanpassningsbidrag

Ingela Svensson
0490-25 52 89
ingela.svensson@vastervik.se

Assistent 

Inge-Marie Johansson
0490-25 53 63

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du som äger ett hyreshus, bostadsrättshus eller ett hus med ägarlägenhetsfastighet kan ansöka om bidrag för att ta bort en bostadsanpassning. Detta kallas återställningsbidrag. 

Villkor för att få bidrag

För att få återställningsbidrag gör du en ansökan till kommunen. Vi gör en bedömning för att se om du har rätt till bidrag och fattar ett beslut. Du bör vänta med att börja arbetet tills du fått ditt beslut.

Det här måste också uppfyllas:

  • Anpassningen ska vara utförd efter 1 januari 1983.
  • Anpassningen används inte längre.
  • Anpassningen ska vara till nackdel för andra boende.
  • Kommunen ska ha fått rätt att förmedla den anpassade hyreslägenheten till annan hyresgäst.

Vem kan söka återställningsbidrag?

Ägare av hyreshus, bostadsrättshus och ägare till ägarlägenhetsfastighet kan söka bidrag för återställning i anslutning till lägenheten. Hyresvärdar kan dessutom söka bidrag för att återställa anpassningar inne i en lägenhet. 

Bidragets storlek

Det bidrag du får ska motsvara en skälig kostnad för återställningen.

Ansökan

Fyll i en ansökan om återställningsbidrag. Bifoga ett förslag på återställning och en redovisning av dina kostnader.

Efter beslut

Arbetet beställs och betalas av dig. När åtgärderna är utförda betalas bidraget ut till dig mot uppvisande av kvitto på dina kostnader, dock max beslutat bidragsbelopp. Om du är missnöjd med det beslut som du fått kan du överklaga det.

Sidan senast granskad den 26 juni 2020
Innehållsansvarig: Ingela Svensson

Bostadsanpassning, kontaktsida

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Handläggare av bostadsanpassningsbidrag

Ingela Svensson
0490-25 52 89
ingela.svensson@vastervik.se

Assistent 

Inge-Marie Johansson
0490-25 53 63

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun