Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Mellanlagring av farligt avfall

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Hanna Holmberg (Föräldraledig)
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.seAnsvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Vill du mellanlagra farligt avfall från andra verksamheter än din egen måste det först godkännas av kommunen eller av Länsstyrelsen. Det är mängden avfall som avgör vem det är som godkänner.

Vad är mellanlagring av avfall?

Om du lagrar avfall som kommer från andra verksamheter än din egen är det mellanlagring. Mellanlagring innebär också att avfallet inte bearbetas innan det skickas vidare. Avfallet får lagras högst ett eller tre år vid mellanlagring beroende på hur avfallet ska tas omhand efteråt.

Anmäla till kommunen

Att mellanlagra andras farliga avfall ses som en miljöfarlig verksamhet som behöver godkännas. Lagrar du mindre än följande mängder krävs anmälan till kommunen:

  • 5 ton oljeavfall.
  • 30 ton blybatterier.
  • 50 ton elektriska eller elektroniska produkter.
  • 30 ton impregnerat trä.
  • 1 ton annat farligt avfall.
  • Uttjänta motordrivna fordon där mängden farligt avfall är mindre än 50 ton.

Lagrar du större mängder än detta ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. Under miljöfarlig verksamhet kan du läsa mer om hur anmälan går till.

Lagring av eget farligt avfall

Lagrar du farligt avfall som uppstått i din egen verksamhet behöver det inte anmälas. Då ses det inte som mellanlagring. Men tänk på att om du transporterar avfallet själv måste du anmäla detta till Länsstyrelsen. Läs mer om det på vår sida om avfall.

Sidan senast granskad den 16 december 2020
Innehållsansvarig: Susanne Martinsson

Miljöskydd, kontaktsida

Miljöskyddsinspektör

Susanne Martinsson
0490-25 48 15
susanne.martinsson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Lars Holgersson
0490-25 48 25
lars.holgersson@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Annika Söderholm
0490-25 48 34
annika.soderholm@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Hanna Holmberg (Föräldraledig)
0490-25 48 42
hanna.holmberg@vastervik.se

Miljöskyddsinspektör

Christopher Adamsson
0490-25 48 21
christopher.adamsson@vastervik.seAnsvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Carolina Stalebrant
Förvaltningschef
0490-25 48 28
carolina.stalebrant@vastervik.se

Maria Ström
Bygglovchef
0490-25 48 29
maria.strom@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun