Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Farligt avfall är avfall som är frätande, explosivt, brandfarligt, smittfarligt eller giftigt. Farligt avfall som hamnar på fel ställe, till exempel bland hushållsavfallet, i avloppet eller ute i naturen, skadar alltid miljön och därmed dig själv. 

Farligt avfall kan vara olja, färg- och lackavfall, sprayburkar, glödlampor, lysrör, lågenergilampor, lösningsmedel, bekämpningsmedel och batterier. Det farliga avfallet lämnar du in på Målserums avfallsanläggning eller på någon av våra återvinningscentraler. Där sorteras avfallet upp i olika behållare så att de olika typerna av farligt avfall kommer till rätt behandling.

Tips: Behåll originalförpackningen. Då minskar risken att någon skadas under hanteringen. Blanda inte olika produkter, då kan det bli en farlig, kemisk reaktion.

Vitvaror

Till vitvaror räknas diskmaskiner, frysar, kylskåp, manglar, spisar, spisfläktar, torkskåp, torktumlare och tvättmaskiner.

Kasserade vitvaror lämnar du på Målserums avfallsanläggning eller på någon av våra återvinningscentraler. De inlämnade vitvarorna transporteras sedan vidare till anläggningar där återvinningsbart material tas om hand och de farliga ämnena plockas bort och går till rätt behandling.

Läkemedel

Överblivna läkemedel och kanyler lämnar du på Apoteket. Spola aldrig ner gamla mediciner i avloppet! De ämnen som finns i läkemedel kan förstöra reningsprocessen i avloppsverket. Då kan medicinrester spridas till sjöar, mark, grund- och dricksvatten. Tänk på att allt vatten går runt i ett evigt kretslopp.

De inlämnade medicinerna transporteras till särskilda förbränningsanläggningar som har speciell rening. Askan läggs sedan på särskilda deponier (soptippar) som är godkända för att ta emot farligt avfall.

Elavfall

Elavfall är sådant som drivs med elektricitet via uttag i väggen eller från batterier, till exempel TV, mobiltelefoner, radio, datorer, spisar och hushållsmaskiner. Även saker med inbyggda batterier som spelande gratulationskort räknas som elavfall.

Elavfall lämnas på Målserums avfallsanläggning eller på någon av våra återvinningscentraler som finns i Ankarsrum, Gamleby, Loftahammar och Överum.

En hel del av elavfallet demonteras för hand. Farliga ämnen och komponenter, så som kvicksilverströmbrytare och batterier, tas bort. Plaster och metaller skickas vidare till återvinning. Ädla metaller som guld, silver och palladium återvinns från kretskort.

Batterier

Batterier sorteras för hand. En del batterier skickas vidare för återvinning av bly och kadmium. Kvicksilverbatterier lagras i väntan på slutförvar. 

Det mesta av det organiska farliga avfallet, exempelvis bekämpningsmedel, bränns i specialbyggda förbränningsanläggningar. Förbränningstemperaturen är högre och avfallet förbränns under längre tid än i vanliga anläggningar för avfallsförbränning. Reningen av rökgaserna är också mer avancerad.

Det farliga avfall som inte kan återvinnas på något sätt eller förbrännas läggs på deponier särskilt byggda för att kunna ta emot farligt avfall. Kvicksilverhaltigt avfall kommer, enligt ett beslut av regeringen, att slutförvaras i bergrum.

Sidan senast granskad den 20 oktober 2020
Innehållsansvarig: Susanne Martinsson

Besök återvinningscentralen

Öppettider på återvinningscentralerna

Vilken tunna ska jag ställa fram?

https://enklarevardag.vmeab.se/

Vilken tunna ska jag ställa ut? När är det öppet på återvinningscentralen. Hur sorteras det här? Allt detta hittar du i vår sorteringsguide "Enklare vardag".
Läs mer om sorteringsguiden här.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB