Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kompostering av hushållsavfall

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Du kan sortera ditt matavfall på egen hand genom varmkompostering. 

Glöm inte att anmäla till Miljö- och byggnadskontoret innan du börjar kompostera matavfall, blankett hittar du under E-tjänster och blanketter. Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan som motsvarar en timme i gällande taxa.

För längre tillbaka kunde man göra en enklare registrering hos avfallshämtaren och få ändringar i hämtningen. Om du tidigare endast registrerat att du har kompost avfallshämtare behöver du göra en ny anmälan till Miljö- och byggnadskontoret. Det beror på att lagstiftningen kring avfallshantering har ändrats med åren och att det är andra förutsättningar som gäller idag.

Trädgårdsavfall kan du kompostera utan anmälan till oss.

Kompostering ska göras på ett sådant sätt att det inte orsakar lukt eller drar till sig skadedjur. Komposten ska vara utformad så att den skyddar innehållet samtidigt som den är ventilerad. Enklast är att köpa en godkänd varmkompost i varuhandeln. Matavfallet måste komposteras tillräckligt länge och det ska användas som gödning vid odling av blommor eller grönsaker.

Västervik Miljö & Energi startade redan 2013 insamlingen av matavfall i Västerviks kommun. Genom att sortera ut ditt matavfall kan det komma till nytta och bli biogas.

För mer information om matavfallsinsamling och priser på olika abonnemang för hämtning av avfall, kontakta Västervik Miljö & Energi AB kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Sidan senast granskad den 20 december 2019
Innehållsansvarig: Anders Fröberg

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB