Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Karakterisering av avfall

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

  • I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om avfallsförbränning (2000/76/EG).
  • Vi som verksamhetsutövare har krav på oss att göra en grundläggande karakterisering på det avfall som ska deponeras (NFS 2004:10). 
  • Dessa regler, tillsammans med Förordningen (SFS 2000:1060) om avfallsförbränning, beskriver de krav som finns om att ge det avfall som levereras till förbränning en avfallskod, enligt bilaga 2 till Avfallsförordningen (SFS 2001:1063).

Mottagningsrutiner på Målserums avfallsanläggning

Kraven ovan innebär att vi kontrollerar de handlingar som kommer in, det vill säga grundläggande karakteriseringar för avfall som ska deponeras och karakteriseringar för brännbart avfall.

Det är viktigt för oss att kunna koppla ihop ett dokument med rätt container.

I vissa fall måste chaufförerna komma in till oss på kontoret på Målserums avfallsanläggning och identifiera rätt handling.

Det kan gälla om dokumentet har skickats in i förväg, exempelvis via fax.

Har vi inte någon handling för det inkomna avfallet är vi tvungna att avvisa lasten. Antingen i väntan på rätt handling eller för eventuell kontakt med tillsynsmyndigheten, Miljö- och byggnadskontoret.

För det avfall som ska deponeras anvisar vi den plats där lasten ska tippas. Vi har nummerskyltar som ska sättas vid det tippade avfallet. På så sätt kan vi i efterhand kontrollera att avfallet har getts rätt avfallskod. Det brännbara avfallet ska till malningstältet på Målserum.

Har du frågor så kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Sidan senast granskad den 12 maj 2016
Innehållsansvarig: Pär Dunge

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB