Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förpacknings- och tidningsinsamling

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

I vår kommun finns två system för insamling av förpackningar och tidningar. Du kan lämna dem på en återvinningsstation eller använda tjänsten fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI).

Återvinningsstationer

I Västerviks kommun finns 17 stycken återvinningsstationer där du kan lämna sorterade förpackningar och tidningar. Återvinningsstationerna sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTIAB. Återvinningsstationerna är obemannade och tillgängliga dygnet runt. Har du frågor eller synpunkter rörande en återvinningsstation så kontaktar du FTIAB.

På återvinningsstationerna finns behållare för:

  • Tidningar.
  • Förpackningar av papp/kartong.
  • Metallförpackningar.
  • Förpackningar av hårdplast.
  • Glasförpackningar.

FNI – fastighetsnära insamling

Bor du i villa kan du beställa den frivilliga tjänsten fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI). Du som har FNI får specialbyggda soptunnor med två fack i. Sopbilen hämtar tunnorna efter ett särskilt körschema som du får hemskickat.
Även flerbostadshus kan mot en tilläggskostnad välja att ha FNI.

Tips när du sorterar dina förpackningar

  1. Rengör. Skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem torka. Grundregeln för alla förpackningar som lämnas för återvinning är att de ska vara tomma och fria från mat och kladd. De behöver inte vara kliniskt rena, det räcker med att ta bort det värsta.
  2. Separera. Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt. En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera material som inte kan delas, ska den sorteras efter det huvudsakliga materialet.
  3. Platta till. Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till. Packa mindre pappersförpackningar i större. Då tar det mindre plats både under diskbänken och i återvinningsbehållaren. Låt plast- och metallförpackningarna ligga lösa i behållaren, de ska eftersorteras ytterligare innan det är dags för återvinning.

Vad händer med det insamlade materialet?

Från återvinningsstationerna körs materialet till olika sorteringsanläggningar. Sedan komprimeras, eller mals materialet ner till mindre bitar och transporteras till företag som tillverkar nya produkter, förpackningar och tidningar.

Plastförpackningar

Plastförpackningar kan återvinnas upp till sju gånger innan plasten är utsliten och går till energiutvinning. Plast kan bli exempelvis bullerplank, diskborstar eller blomkrukor.

Glas

Glas går att återvinna hur många gånger som helst. Glaset sorteras, rensas och krossas. Därefter kan det användas som råvara till nya flaskor och för tillverkning av byggnadsisolering

Pappersförpackningar

Pappersfibrerna är så starka att de kan återvinnas upp till sju gånger. Insamlade förpackningar blir till nya pappersförpackningar eller används som ytskikt på gipsplattor.

Metallförpackningar

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst. Att återvinna aluminium sparar 95 procent av den energi som går åt vid nyproduktion. Nedsmält stål blir till nytt stål. Insamlade kapsyler blir järnvägsräls och armeringsjärn.

Tidningar

Tidningar kan återvinnas upp till sju gånger innan fibern är utsliten och inte längre håller ihop. Fibern blir då till en sörja som förbränns och blir till energi som används vid papperstillverkningen. Ett ton returpapper motsvarar 14 normalstora träd.

Har du frågor så kontakta Västervik Miljö & Energi:s kundservice på telefon 0490-25 70 50 eller via e-post miljoenergi@vastervik.se

Sidan senast granskad den 28 april 2016
Innehållsansvarig: Pär Dunge

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)