Aktuellt

På gång sommaren 2016

2016-07-08

Här följer några av sommarens arrangemang som påverkar trafik/parkering i Västervik. Vecka 28-30 Visfestivalen, kulturfestival och Hojrock Fiskaretorget och Strandvägen i Västervik är stängt för...

Hovrätten har nu fastställt Statens va-nämnds beslut angående anläggningsavgiften (särtaxan) för etapp 1

2016-06-20

Hovrätten har nu fastställt Statens va-nämnds beslut angående anläggningsavgiften (särtaxan) för etapp 1 (Hästhagsområdet, L:a Örserum m fl). Se relaterade dokument. 

Nytt EU-direktiv om samförläggning av bredband och energiinfrastruktur

2016-06-20

I våras antog EU:s ministerråd och Europaparlamentet ett nytt EU-direktiv för att underlätta och sänka kostnaderna för att bygga ut höghastighetsnät för elektronisk kommunikation (2015/61/EU) . EU-dir...

Spara vatten

2016-06-16

Under det gångna året har nederbörden varit extremt låg i vår region och grundvattennivåerna har sjunkit till historiskt låga nivåer. Men vattnet räcker till oss alla om vi bara gör lite mer som kame...

Bredbandsstöd till Västerviks landsbygd

2016-06-10

Pressmeddelande 2016-06-10: Bredbandsstöd till Västerviks landsbygd Västervik Miljö & Energi vill bygga fiber på landsbygden i Västerviks kommun och har arbetat med bidragsansökningar för medfinan...

VA-ledningsnätet i Pepparängen är klart

2016-05-25

Vårt nya allmänna VA-ledningsnät i område Pepparängen, inklusive pumpstationen på Borgövägen, är klart att tas i drift. Det innebär att fastigheterna i Pepparängsområdet inom Horn verksamhetsområde, k...

Driftinformation och störningar

Driftinformation och information om aktuella störningar

Driftinformation och störningar

Bevattningsförbud

Bevattningsförbud i Västervik, Almvik, Gunnebo, Blankaholm/Solstadström

Bevattningsförbud

Sommarhämtning fritidshus, sommarboende

Fritidshus, sommarboende

Sommartips för dig med matavfallsinsamling

Tips för att undvika oönskad lukt och mask i matavfallsinsamlingen

Sommartips för dig med matavfallsinsamling

Anmäl intresse för serviceavtal på fjärrvärme

Serviceavtal för fjärrvärmekunder

Vill du jobba hos oss?

Vill du också bli en av oss? Läs mer här!

Jobba hos oss

Vi bygger fiber i Västerviks kommun

Stadsnät, Fiber

Öppettider på återvinningscentralerna

Öppettider på återvinningscentralerna