Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

566 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Bra mat i skolan livsmedelsverket nov13

2017-05-04

Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem November 2013 Bra mat i skolan ... upphandling av måltidstjänster. Som - vid all upphandling bör verksamheten bara - ställa krav på sådant som man avser ...

Filstorlek: 1767 Kb

[PDF]Avfall20150831

2015-10-08

1 Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala ... upphandling 18 4. Utveckling av verksamheten vid Återbruket 18 5. Informationsinsatser om ökad återanvändning bygg- och rivningsavfall 19 6. Förbättrad ...

Filstorlek: 3196 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2018-02-16

2018 - HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 26 februari 2018 ... Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommun - ändring 20. Arkivreglemente ...

Filstorlek: 9925 Kb

[PDF]Avfall20150831

2015-10-08

1 Renhållningsordning för Västerviks kommun Avfallsplan och Lokala ... upphandling 18 4. Utveckling av verksamheten vid Återbruket 18 5. Informationsinsatser om ökad återanvändning bygg- och rivningsavfall 19 6. Förbättrad ...

Filstorlek: 3293 Kb

[PDF]Västerviks kommun 2013 Final.pptx

2015-10-08

Västerviks kommun Granskning av IT-verksamheten januari 2013 www.pwc.com/se PwC ... upphandling, säkerhet och liknande frågor hanteras och är kostnaderna rimliga jämfört med dessa? Är ansvars-, delegations- och attestordningar ...

Filstorlek: 228 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-03-17

2017 - HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 27 mars 2017 ... upphandling av livsmedel som köps in till Västerviks kommuns verksamheter produceras enligt de krav som - ställs på svenska ...

Filstorlek: 366 Kb

[PDF]Kf150427

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 (35) 2015-04-27 ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling § 154 Risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Västerviks kommunkoncern - § 155 Antagande ...

Filstorlek: 887 Kb

[PDF]KfHANDLINGA1 2

2015-11-20

HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den ... Västervik Biogas AB - 17 - Väckta medborgarförslag - 18 - Valärenden - 19 - Anmälningar - Handlingarna till fullmäktiges ärenden är tillgängliga ...

Filstorlek: 5649 Kb

[PDF]KS151116

2015-11-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (32) 2015-11-16 ... Västervik Biogas AB 26. Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun 27. Sammanträdesplan 2016 för kommunstyrelsen m.m. 28. Laglighetsprövning Hans ...

Filstorlek: 292 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (28) 2012-01-30 Plats ... upphandling § 25 Särskilt boende i äldreomsorgen § 26 Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd år 2012 - kompletterande information ...

Filstorlek: 127 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)