Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

566 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]EnergiGLG20150814

2015-10-08

1 Energi- och Klimatstrategi - för Västerviks kommun 2015 - 2020 ... upphandling av tyngre for- don (2,5 ton och uppåt) är fossilbränslefria drivmedel förstahandsalternativet - c. Koldioxidutsläppen från kommunkoncer- ...

Filstorlek: 4978 Kb

[PDF]KS151130

2015-11-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (30) 2015-11-30 ... Västervik Biogas AB 6. Renhållningstaxa från 1 januari 2016 7. VA-taxa 2016 och budget för VA-verksamheten 2016 - information - 8. Månadsrapport för Västerviks ...

Filstorlek: 639 Kb

[PDF]KS180130

2018-02-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (43) 2018-01-30 ... Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling, riktlinjer för - direktupphandling och uppförandekod för hållbar utveckling - ändring § 24 Kvalitetspolicy ...

Filstorlek: 122 Kb

[PDF]KS180130

2018-01-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (38) 2018-01-30 ... Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling, riktlinjer för - direktupphandling och uppförandekod för hållbar utveckling - ändring 24. Kvalitetspolicy ...

Filstorlek: 463 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-03-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (29) 2017-03-13 - Plats ... upphandlingsenheten, del av § 80 - Karin Enwall, upphandlingsenheten, del av § 80 - Bruno Nilsson, enheten för samhällsbyggnad, del av § 80 - Tage ...

Filstorlek: 285 Kb

[PDF]6-forvarv-aktier-inera

2017-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 11 (25) 2017-05-22 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också ...

Filstorlek: 4750 Kb

[PDF]11-granskningsrapport-granskning-vastervik-resort-svar

2016-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 25 (51) 2016-10-31 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www ... upphandling säkerställer - att kontroll av underentreprenörer och leverantörer kan ske efter ...

Filstorlek: 526 Kb

[PDF]14-kostverksamheten-inriktningsbeslut

2016-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... upphandling av kosten på förskolorna i Ukna, Odensvi samt Blankaholm - Att i första hand tillskapa ett tillagningkök ...

Filstorlek: 1339 Kb

[PDF]Energi o klimatstrategi förslag KS20150604

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 26 (29) 2015-06-15 Justerandes sign - Kommunstyrelsen 0490-25 40 00 ... upphandling av tyngre fordon (2,5 ton och uppåt) är fossilbränslefria drivmedel - förstahandsalternativet ...

Filstorlek: 3440 Kb

[PDF]Västervik LIP - rapport 050404

2015-10-08

Sanering av förorenade sediment i Örserumsviken, Västerviks kommun omfattande muddring, avvattning och ... upphandling och entreprenader. Styrande beslut för projektet har fattats av projek- tets styrgrupp. Delprojekt ...

Filstorlek: 1549 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)