Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

542 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]15-motion-krav-kollektivavtal-svar

2016-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... upphandlingar - svar Dnr 2016/58-109 - Sara Rais från Socialisterna - Välfärdspartiet har i motion den - 10 februari ...

Filstorlek: 594 Kb

[PDF]Riktlinjer-direktupphandling-vastervik

2016-01-21

Riktlinjer för direktupphandling i Västerviks kommun Antagna av kommunstyrelsen 2015-04-13, § 119 Dessa riktlinjer innehåller anvisningar för hur direktupphandling ska genomföras i Västerviks - kommun. - När får ...

Filstorlek: 70 Kb

[PDF]Riktlinjer-uppforandekod-vastervik

2016-01-21

Riktlinjer för upphandling i Västerviks kommun Antagna av kommunstyrelsen 2015-04-13, § 119 1 Inledning ... 2 2 Upphandlande myndighet/enhet ... 2 3 Ansvar ... 2 4 Samordning ... 2 5 Affärsmässig relation till leverantörer ...

Filstorlek: 263 Kb

[PDF]16-trafikupphandling-vastervik-biogas

2015-11-20

Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för - Kalmar Länstrafiks pågående upphandling av kollektivtrafik. - Trafikupphandlingen har diskuterats i styrelsen för Västervik Biogas AB. - ...

Filstorlek: 780 Kb

[PDF]KS150413

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (29) 2015-04-13 ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och - direktupphandling - 8. Medborgarförslag om aktiviter för kommunens flyktingar - svar 9. Risk- och sårbarhetsanalys ...

Filstorlek: 637 Kb

[PDF]KS150413

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (39) 2015-04-13 ... upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och - direktupphandling - § 120 Medborgarförslag om aktiviter för kommunens flyktingar - svar § 121 Risk- ...

Filstorlek: 126 Kb

[PDF]Projekt-gladhammars-gruvor-erfarenhetsrapport

2015-10-08

29 3.11 Avslutning ...29 4. Projektledning ...30 4.1 Projektuppdraget ...30 4.2 Organisation ...30 4.3 Upphandling av projektorganisation 2007-2008 ...33 4.4 Val av entreprenadform -totalentreprenad ...34 4.5 Möten ...

Filstorlek: 6409 Kb

[PDF]Slutrapport Örserumsviken april07

2015-10-08

Projekt Örserumsviken Sida 1 Västerviks kommun - Projekt- och erfarenhetsrapport April 2007 - EMPIRIKON ... upphandling av projektledare. I - de inledande kontakterna mellan kommunen och projektledaren fördes en diskussion ...

Filstorlek: 237 Kb

[PDF]Västervik LIP - rapport 050404

2015-10-08

Sanering av förorenade sediment i Örserumsviken, Västerviks kommun omfattande muddring, avvattning och ... upphandling och entreprenader. Styrande beslut för projektet har fattats av projek- tets styrgrupp. Delprojekt ...

Filstorlek: 1549 Kb

[PDF]EnergiGLG20150814

2015-10-08

1 Energi- och Klimatstrategi - för Västerviks kommun 2015 - 2020 ... upphandling av tyngre for- don (2,5 ton och uppåt) är fossilbränslefria drivmedel förstahandsalternativet - c. Koldioxidutsläppen från kommunkoncer- ...

Filstorlek: 4978 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)