Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

544 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Plats och tid

2016-05-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (19) 2016-05-04 Plats ... Upphandling av verksamheten på Lindögården 52. Demenscenter 53. Godkännande av leverantör för att utföra hemtjänst inom ramen för Västerviks kommuns ...

Filstorlek: 188 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (32) 2011-06-20 Plats ... upphandling av snöröjning - svar § 230 Ägardirektiv 2011 för Västervik Miljö & Energi AB - tillägg § 231 Strategisk plan med budget år 2012-2014 ...

Filstorlek: 190 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

1 VÄSTERVIKS KOMMUN - FÖRFATTNINGSSAMLING - ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA ... upphandling vid inköp och vid nya - avtal om hyrbilar. - Riktlinjer för arbete med alkohol- och drogfrågor fastställda - av kommunstyrelsen ...

Filstorlek: 33 Kb

[PDF]Framsida textversion

2015-10-08

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, Â ... upphandlingar ställa krav på fordon och dess skötsel samt på - entreprenörer. · Ha goda underhålls- och skötselplaner för dagvattenanläggningar, ...

Filstorlek: 3703 Kb

[PDF]Delegation från kommunstyrelsen från 150126.docx

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING - DELEGATION FRÅN KOMMUNSTYRELSEN - ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-09 § 346 med senaste ... upphandling inom budgetramen avseende tjänster, materiel och varor i enlighet med ...

Filstorlek: 40 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN - FÖRFATTNINGSSAMLING 001.5 - ATTESTREGLEMENTE FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT ... upphandling finns särskild upphandlingspolicy antagen. - För inköp och beställning finns särskilda rutiner upplagda ...

Filstorlek: 44 Kb

[PDF]KF170327

2017-04-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (54) 2017-03-27 ... upphandling av livsmedel som köps - in till Västerviks kommuns verksamheter produceras enligt de - krav som ställs på svenska uppfödare - svar - § 75 ...

Filstorlek: 385 Kb

[PDF]Min-miljo-2

2015-10-08

FIBERNÄTET VÄXER TjustNet supersnabba bredband Hur viktigt tycker ... upphandling har vi också - andra entreprenörer till - vår hjälp för att hålla våra - 282 kilometer vägar och - 79 kilometer gång- och - cykelbanor ...

Filstorlek: 740 Kb

[PDF]Vmeab-ar-2013-webb

2015-10-08

Västervik Miljö & Energi Årsredovisning 2013 Västervik Miljö & Energi AB ... upphandling av entreprenaden under 2014. Samtidigt som arbetet pågår väntar vi på VA-nämndens utlåtande om särtaxans lämplighet. De ...

Filstorlek: 7663 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (28 ... upphandling från branschbolaget Curate § 12. Uppsägning av hyresavtal § 13. Prislista gymnasiet § 14. Uppdrag Västerviks Gymnasiums framtida målbild § ...

Filstorlek: 101 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)