Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

574 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (35) 2013-01-28 Plats ... upphandling av den så kallade - breda marknadsföringen - § 30 Detaljplan för Tunnbindaren 6, Västervik - upprättande - § 31 Ansökan om ny postort ...

Filstorlek: 149 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-01-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (61) 2010-12-13 Plats ... upphandling - § 323 Redovisning av löneöversyn 2010 § 324 Förlängt förordnande för kommundirektörerna - § 325 Översyn av bestämmelserna om ersättning ...

Filstorlek: 240 Kb

[PDF]KS140428

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (34) 2014-04-28 ... upphandling i Kalmar län av kollektivtrafik med buss, personbil och mindre specialfordon - § 192 Riktlinjer för Västerviks kommuns föreningsstöd - redovisning ...

Filstorlek: 114 Kb

[PDF]KS150914

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (20) 2015-09-14 ... Upphandling av omvärldsanalys inför uppstart av arbetet med Vision 2030 - förfrågningsunderlag § 278 Granskningsrapport om "Kommunstyrelsens enhet för kommunservice" ...

Filstorlek: 72 Kb

[PDF]Granskningsapport-resort-maj-2016

2016-09-20

Västerviks kommun Revisionsrapport Granskning av Västervik Resort AB www.pwc.com/se ... Upphandlingsfrågor - 3. Efterlevnad av direktiv, mål och - kommunala policys - 4. Verkställighet av fattade beslut - 5. Investeringar ...

Filstorlek: 26 Kb

[PDF]Forstudie-intranatet-v02

2017-04-26

adm.vastervik.se\dfs\Usrhome$\aa7952\Förstudie Intranätet v02.docx ... Upphandling sker så fort som möjligt efter beslut. 2. Beslut att dagens First Class-system avvecklas och ersätts med det nya intranätet 3. Beslut ...

Filstorlek: 280 Kb

[PDF]Riktlinjer-brandlarm

2015-10-08

1(7) VÄSTERVIKS KOMMUN - FÖRFATTNINGSSAMLING - RIKTLINJER FÖR BRANDLARM I VÄSTERVIKS ... upphandling av för- säkring, vidare ställer LSO krav om SBA och AML om SAM, samt even- tuella ytterligare krav. - Larmaspekterna ...

Filstorlek: 51 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-01-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (55) 2010-01-18 Plats ... upphandling av lokalvård - § 32 Underhåll av Tjustempiren i Överum - § 33 Förstudie om utbyggnad till 2+1-väg på riksväg 40, delen Hyttan- Vimmerby ...

Filstorlek: 196 Kb

[PDF]KS151116

2016-02-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (44) 2015-11-16 ... Västervik Biogas AB § 359 Pensionspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun § 360 Sammanträdesplan 2016 för kommunstyrelsen m.m. § 361 Laglighetsprövning ...

Filstorlek: 191 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (32) 2011-06-20 Plats ... upphandling av snöröjning - svar § 230 Ägardirektiv 2011 för Västervik Miljö & Energi AB - tillägg § 231 Strategisk plan med budget år 2012-2014 ...

Filstorlek: 190 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)