Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

544 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Fastställd finanspolicy, 1 mars 2014

2015-10-08

Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24, § 20 Gäller ... banker betalar - när de lånar pengar av varandra. - Noteras dagligen av utvalda banker i Sverige och publiceras ...

Filstorlek: 67 Kb

[PDF]160209-granskningsrapport-internkontroll

2016-05-30

www.pwc.se - Revisionsrapport - Anita Agefjäll - Caroline Liljebjörn - Malin Kronmar - Jörn Wahlroth - Lisa Åberg ... upphandlingsrutiner och rutiner inom det personalbefräm- jande området. 5.2.1.2. Ekonomi- och verksamhetsstyrning ...

Filstorlek: 542 Kb

[PDF]Granskningsrapport130927-mbn

2015-10-08

Västerviks kommun Revisionsrapport Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning ... upprättade handlingar? Sker dokumentation av ärenden och finns ändamålsenliga rutiner - och stöd ...

Filstorlek: 222 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 (42) 2012-02-27 Plats ... upp 8 mars 2012 Anslaget tas ned 30 mars 2012 Förvaringsplats för - protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Åke Andersson Utdragsbestyrkande ...

Filstorlek: 535 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-01-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (41) 2010-04-19 Plats ... upp 22 april 2010 Anslaget tas ned 14 maj 2010 Förvaringsplats för - protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabet Olsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ...

Filstorlek: 161 Kb

Pressmeddelande: Gratis halkskydd till kommunens äldre

2016-01-07

2016-01-07 Nu erbjuder Västerviks kommun alla invånare som är ... handlat upp och köpt in 8000 halkskydd i olika storlekar. Den som är bosatt i kommunen och är över 65 år är välkommen att hämta ut sina halkskydd ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

[PDF]Plats och tid

2016-10-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (21) 2016-10-31 Justerandes ... uppsiktsplikt - svar 9. Ekonomisk månadsrapport för kommunen september 2016 10. Månadsrapport för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag ...

Filstorlek: 337 Kb

Gällande detaljplaner

2017-08-03

Detaljplaner är ett styrdokument som reglerar hur du ... genom att zooma och klicka på den fastigheten du är intresserad av. När du klickat på fastigheten får du upp en ruta med länkar till plankarta och planbeskrivning. ...

Bygga, bo och miljö > Kommunens planarbete > Detaljplaner

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (11) 2013-05-08 Plats ... upp 16 maj 2013 Anslaget tas ned 7 juni 2013 Förvaringsplats för - protokollet Kommunhuset+ Underskrift Kristina Granfelt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden ...

Filstorlek: 61 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (30) 2014-05-26 Plats ... upphandlingsseminarium 21 maj kring samordnad varudistribution. - möte 22 maj med Hjälpmedelsnämnden. - Mats Hugosson och Anders Björlin rapporterar från ...

Filstorlek: 157 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)