Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

574 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

Avgifter och regler, abonnemang

2016-08-23

I Västerviks kommuns lokala renhållningsföreskrifter står det hur ... handlat upp GDL. Kompostering av matrester - Kommunen arbetar med att samla in så mycket av det komposterbara avfallet som möjligt. På Västerviks ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning

[PDF]MBN augusti 2014 - Hemsida

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1 (91) Plats och ... upp 29 augusti 2014 Anslaget tas ned 22 september 2014 Förvaringsplats för - protokollet Miljö- och byggnadsnämndens arkiv, Lunnargatan ...

Filstorlek: 302 Kb

Fakta om projektet

2016-09-13

Vägen fram till ... upp på land inom fabriksområdet. Under slutet av 1980-talet befarade Länsstyrelsen i Kalmar län att det fanns PCB i Örserumsviken. Detta eftersom bruket använt sig av returpapper som ofta innehöll ...

Trafik och infrastruktur > Samhällsutveckling och planering > Hållbar utveckling > Miljöprojekt > Projekt Örserumsviken

Upphävande av tomtindelningar i Västerviks kommun

2015-05-26

2015-05-26 Nu finns handlingar för upphävande av tomtindelningar i Västerviks kommun ute på samråd. Samråd pågår tom 2015-06-26. Du hittar handlingarna under följande länk: Upphävande av tomtindelningar Kontakt ...

Nyhetsarkiv

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-19 ... upp 20 augusti 2015 Anslaget tas ned 11 september 2015 Förvaringsplats för - protokollet Miljö- och byggnadsnämndens arkiv, Lunnargatan Underskrift Anne-Cathrine ...

Filstorlek: 680 Kb

[PDF]Kommungemensamma riktlinjer för hantering av anpassnings- rehabiliterings- och omplaceringsärenden

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN - FÖRFATTNINGSSAMLING - GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV - ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, § 151 - Kommungemensamma riktlinjer för ...

Filstorlek: 324 Kb

[PDF]Fastställd finanspolicy, 1 mars 2014

2015-10-08

Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern Fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-24, § 20 Gäller ... banker betalar - när de lånar pengar av varandra. - Noteras dagligen av utvalda banker i Sverige och publiceras ...

Filstorlek: 67 Kb

[PDF]160209-granskningsrapport-internkontroll

2016-05-30

www.pwc.se - Revisionsrapport - Anita Agefjäll - Caroline Liljebjörn - Malin Kronmar - Jörn Wahlroth - Lisa Åberg ... upphandlingsrutiner och rutiner inom det personalbefräm- jande området. 5.2.1.2. Ekonomi- och verksamhetsstyrning ...

Filstorlek: 542 Kb

[PDF]Granskningsrapport130927-mbn

2015-10-08

Västerviks kommun Revisionsrapport Basgranskning av Miljö- och byggnadsnämndens ledning, styrning, uppföljning ... upprättade handlingar? Sker dokumentation av ärenden och finns ändamålsenliga rutiner - och stöd ...

Filstorlek: 222 Kb

Pressmeddelande: Gratis halkskydd till kommunens äldre

2016-01-07

2016-01-07 Nu erbjuder Västerviks kommun alla invånare som är ... handlat upp och köpt in 8000 halkskydd i olika storlekar. Den som är bosatt i kommunen och är över 65 år är välkommen att hämta ut sina halkskydd ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)