Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

551 träffar på "upphandling" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Kskall160607

2016-06-02

F:\KSF\Kserv\Sekretariat\KS\kskall160607.docx ... upphandlingar - yttrande - Kl. 9.00 Elisabeth Johansson Asylsökande och nyanlända - muntlig information om nuläget - Kl. 9.10 Christina Torstensson, Västervik Framåt ...

Filstorlek: 402 Kb

[PDF]11-revisionsrapport-styrning-riktlinjer-policydokument

2017-11-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 15 (48) 2017-11-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www ... upphandling " Förtroendevalda och partier - ersättningar och arvoden " Stadgar stiftelser ...

Filstorlek: 222 Kb

[PDF]Granskningsapport-resort-maj-2016

2016-09-20

Västerviks kommun Revisionsrapport Granskning av Västervik Resort AB www.pwc.com/se ... Upphandlingsfrågor - 3. Efterlevnad av direktiv, mål och - kommunala policys - 4. Verkställighet av fattade beslut - 5. Investeringar ...

Filstorlek: 26 Kb

[PDF]KF161031

2016-11-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (54) 2016-10-31 ... upphandling av livsmedel som köps - in till kommunens verksamheter produceras enligt de krav som - ställs på svenska uppfödare - § 185 Kommunalt partistöd ...

Filstorlek: 834 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2016-05-31

1 - VÄSTERVIKS KOMMUN Mötesanteckningar Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 ... Upphandling av verksamheten på Lindögården - 10. Övrigt Bemanna rätt Rökfri arbetstid i socialnämndens verksamheter Handlingsplan ...

Filstorlek: 124 Kb

[PDF]KS160222

2016-02-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (21) 2016-02-22 ... upphandling av konsulttjänster avseende företagsnära näringslivstjänster § 41 Månadsrapport för kommunstyrelsen januari 2016 § 42 Ekonomisk månadsrapport ...

Filstorlek: 241 Kb

[PDF]KS160222

2016-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (19) 2016-02-22 ... upphandling av konsulttjänster avseende - företagsnära näringslivstjänster 8. Månadsrapport för kommunstyrelsen januari 2016 9. Ekonomisk månadsrapport ...

Filstorlek: 731 Kb

[PDF]Kf151130

2015-12-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 (34) 2015-11-30 ... Västerviks Biogas AB - § 276 Medborgarförslag om att flytta Brovaktarstugan från Lucerna till Kulbacken § 277 Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden ...

Filstorlek: 863 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (35) 2012-12-17 Plats ... upphandling av - särskoleresor - § 430 Centraliserad fordonsadministration för kommunkoncernen - avrapportering SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen ...

Filstorlek: 154 Kb

[PDF]Kf140630

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 (46) 2014-06-30 ... upphandling av - närproducerade livsmedel Dnr 2014/74-109 - Mats Hugosson (C) har i motion 30 januari 2014 lämnat in en motion - med förslaget att kommunfullmäktige ...

Filstorlek: 166 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)