Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

Upphandling

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då måste du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt lagen om offentlig upphandling och kommunens upphandlingspolicy. Här hittar du vad du ska tänka på när du lämnar anbud. Du hittar också vilka lagar och regler som påverkar offentlig upphandling.

112 träffar på "upphandling" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2017-01-21

[PDF]16-motion-upphandling-strategi-livsmedel-svar

2017-03-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 29 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn ... upphandling av livsmedel - som köps in till Västerviks kommuns verksamheter - produceras enligt ...

Filstorlek: 808 Kb

Kommunens organisation

2017-04-12

På dessa sidor hittar du information om kommunens ... Upphandling och beställarfunktion Kansli Enheten för arbete och kompetens - Campus Västervik, Integration, Försörjningsstöd, Arbetsmarknad/aktiviteter. Enheten ...

Kommun och politik

Nya taxor för brandskyddskontroll

2017-07-04

2017-07-04 Nya taxor från och med ... upphandling. Det är den nya entreprenörens meddelande man undrat över. Om man får ett meddelande om brandskyddskontroll från företaget Skorstensfejarmästarna Syd AB så är ...

Nyhetsarkiv

Förslag till förändrad VA-taxa

2017-03-06

2017-03-06 Västervik Miljö & Energi AB föreslår ... upphandling och att vi med gemensamma krafter pressat ner den totala kostnaden för utbyggnaden av vatten och avlopp på Hornslandet ger helt andra förutsättningar ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Nyheter och aktuellt

Spännande konstprojekt på Slottsholmen

2017-03-02

2017-03-02 Offentlig ... upphandling. Här är det inte bara billigast som gäller, utan konstnärliga kvaliteter. Kommunen har tagit hjälp av en konsult från Konstnärscentrum Syd. Totalt anmälde 60 konstnärer sitt ...

Nyhetsarkiv

Snörapporten, aktuellt om snöröjning och vinterväghållning

2018-01-18

Här hittar du driftinformation för affärsområde Entreprenad. Snörapporten ger dig aktuell driftinformation ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Snöröjning i Västerviks kommun

Snöröjning i Västerviks kommun

2017-11-14

Västervik Miljö & Energi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning ... upphandling. När kommer plogbilen? Snöröjning startar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker

Kommunfullmäktige 27 mars 2017

2017-04-13

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till ... upphandling av livsmedel som köps in till Västerviks kommuns verksamheter produceras enligt de krav som ställs på svenska uppfödare - svar (pdf 790 kB) Inlämnade ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Nyheter och aktuellt

2018-01-16

På den här sidan publicerar vi nyheter ... Upphandling av entreprenadetapp 2 - 2015-06-01 Nu ligger utbyggnad av VA-nätet på Hornslandet, entreprenadetapp 2, ute för upphandling. Det gäller vårt verksamhetsområde från ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp > Hornslandet VA-utbyggnad

Nytt intranät 2018

2017-04-25

Nytt intranät ... upphandling. Sidan senast granskad den 25 april 2017 - Innehållsansvarig: Phia Bergdahl Statusuppdateringar och dokument för dig som är mer intresserad - Förstudie utkast version 0.2 (pdf 275 kB) - ...

material

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)