Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

465 träffar på "texter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Ceremonitexter

2017-06-19

Ceremonitexten finns i en kort version och en lång. Kort version - Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.) Vill du N.N. ta denna/denne ...

Omsorg, stöd och hjälp > Gifta sig

Genustänk i bild och text

2018-02-15

och genusvetare föreläser om inkludering, genus och jämställdhet samt normmedvetenhet i bilder och text. Syftet är att inspirera oss i arbetet med att bredda bilden av våra ...

Campus Västervik > Material > Kalender för Campus Västervik

[PDF]Inbjudan fou-genustank-i-bild-och-text

2018-02-15

GENUSVETARE. Tomas "Genusfotografen" - Gunnarsson kommer till - Campus Västervik. Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson, fotograf och ... text. Syftet är att inspirera oss i arbetet med att bredda bilden - av våra utbildningsprogram ...

Filstorlek: 440 Kb

Talande webb - ny uppläsningstjänst på kommunens webbplats

2014-04-16

2014-04-16 Från och med 16 april har Västerviks kommuns ... texter upplästa direkt i datorn. Tjänsten heter Talande Webb Plus och den är inköpt av företaget Funka Nu AB. Talande webb finns i två utföranden: Talande ...

Nyhetsarkiv

Läs om arbetet med Kulturplan 2015-2019

2015-03-03

2015-03-03 Nu finns en avdelning med alla texter om arbetet med framtagande av Kulturplan 2015-2019 utlagda på kommunwebben. Där kan du hitta allt om de dialogmöten som hölls under 2014 och om hur kulturplanen hänger ...

Nyhetsarkiv

Svenska som andraspråk 3

2017-10-26

I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning > Komvux > Gymnasial vuxenutbildning

Svenska som andraspråk 2

2017-10-26

I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, citat och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning > Komvux > Gymnasial vuxenutbildning

Svenska som andraspråk 1

2017-10-26

I kursen behandlas bland annat muntlig och ... texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Kurskod: SVASVA01 ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning > Komvux > Gymnasial vuxenutbildning

Databaser och informationskällor

2017-06-28

Här får du ... texter och statistik om världens länder. Från Utrikespolitiska institutet Mediearkivet / Retriever - Artiklar ur ca 300 svenska tidningar och tidskrifter Mobile Stories - Interaktiv nyhetssida med aktuella ...

Västerviks Gymnasium > Biblioteket > Informationssökning

Modersmål

2017-09-11

Att ta ställning till vid modersmålsundervisning - Är ... texter av olika slag. Modersmål 2: 100 poäng - Du får kännedom om ursprungslandets litteratur, historia, geografi, samhällsförhållanden, traditioner, levnadssätt ...

Västerviks Gymnasium > Om skolan > Flerspråkiga elever

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)