Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

456 träffar på "texter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Ceremonitexter

2017-06-19

Ceremonitexten finns i en kort version och en lång. Kort version - Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man? (Svar: Ja.) Vill du N.N. ta denna/denne ...

Omsorg, stöd och hjälp > Gifta sig

Om webbplatsen

2017-09-29

Här kan du läsa om kommunens ... texter och korrekt utformade metadata för exempelvis bilder och länkar. Funka nu: - Redan tidigt i arbetet fick företaget Funka Nu stor betydelse. Funka är ett IT-bolag som har sitt ...

material

Hjälpsida

2017-09-29

Här kan du läsa om de förändringar ... texthöjd - Du kan öka texthöjden genom att zooma in din webbläsare på en större förstoring av sidan. Det gör du genom att använda webbläsarens inbyggda funktion för ...

material > Om webbplatsen

Talande webb - ny uppläsningstjänst på kommunens webbplats

2014-04-16

2014-04-16 Från och med 16 april har Västerviks kommuns ... texter upplästa direkt i datorn. Tjänsten heter Talande Webb Plus och den är inköpt av företaget Funka Nu AB. Talande webb finns i två utföranden: Talande ...

Nyhetsarkiv

Svenska som andraspråk 3

2017-10-26

I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, retorik, citat- och referatteknik, källkritik och svenska språkets ordförråd och ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning > Komvux > Gymnasial vuxenutbildning

Läs om arbetet med Kulturplan 2015-2019

2015-03-03

2015-03-03 Nu finns en avdelning med alla texter om arbetet med framtagande av Kulturplan 2015-2019 utlagda på kommunwebben. Där kan du hitta allt om de dialogmöten som hölls under 2014 och om hur kulturplanen hänger ...

Nyhetsarkiv

Svenska som andraspråk 2

2017-10-26

I kursen behandlas bland annat muntlig och skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter, språkriktighet, argumentationsteknik, citat och referatteknik och svenska språkets ordförråd och struktur samt språklig ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning > Komvux > Gymnasial vuxenutbildning

Spektrateatern

2017-08-16

Spektrateatern är en verksamhet för dig som ... texter, sång, dans och musik till att tillverka rekvisita samt måla kulisser. Här får du arbeta med dina egna idéer, utvecklas och ha kul. Hälsan är också en viktig ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning > Samtliga daglig verksamhet, arbete och sysselsättningar i Västerviks kommun

Svenska som andraspråk 1

2017-10-26

I kursen behandlas bland annat muntlig och ... texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vi jämför svenska språket och elevens modersmål och reflekterar över språkinlärning. Kurskod: SVASVA01 ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning > Komvux > Gymnasial vuxenutbildning

Databaser och informationskällor

2017-06-28

Här får du ... texter och statistik om världens länder. Från Utrikespolitiska institutet Mediearkivet / Retriever - Artiklar ur ca 300 svenska tidningar och tidskrifter Mobile Stories - Interaktiv nyhetssida med aktuella ...

Västerviks Gymnasium > Biblioteket > Informationssökning

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)