Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

526 träffar på "slags" inom Västerviks kommuns webbsidor

Processen inför kulturstrategin

2015-02-10

Medborgarnas tankar kring förslag till kulturstrategi (tidigare kulturplan) för ... slag. Medborgarnas idéer och synpunkter är viktiga när man planerar för framtiden. - Under 2014 har många dialogmöten genomförts ...

Uppleva och göra > Kultur > Kulturstrategi 2016-2020

Avloppsvatten

2016-12-16

Vi tar hand om och renar ditt ... slags vatten. Det kan vara spillvatten, dagvatten, dränvatten, processvatten och kylvatten. Spillvatten är förorenat vatten från bad, disk, tvätt och toalett. Dagvatten är regnvatten ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp

Pressmeddelande: Västerviks kommuns integrationsstrateg Elisabet Johansson rivstartar

2015-11-20

2015-11-20 Under oktober började Elisabet Sjöstrand sin tjänst som integrationsstrateg på Västerviks kommun, en ... slags värdar eller faddrar för en nyanländ familj. Projektet är i uppstartsfas och kommunfullmäktiges ...

Näringsliv och arbete > artiklar Näringsliv och arbete

Föreningar, föreningsliv

2016-06-21

I Västerviks kommun finns ett aktivt föreningsliv med över ... slags bidrag. Här hittar du riktlinjer för det stöd som finns för föreningar. Föreningsregister - I föreningsregistret som finns på webben kan du ...

Uppleva och göra

Pressmeddelande: Västerviks kommuns integrationsstrateg Elisabet Sjöstrand rivstartar

2015-11-11

2015-11-11 Under oktober började Elisabet Sjöstrand sin tjänst som integrationsstrateg på Västerviks kommun, en ... slags värdar eller faddrar för en nyanländ familj. Projektet är i uppstartsfas och kommunfullmäktiges ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Västerviks kommuns integrationsstrateg Elisabet Sjöstrand rivstartar

2015-11-11

2015-11-11 Under oktober började Elisabet Sjöstrand sin tjänst som integrationsstrateg på Västerviks kommun, en ... slags värdar eller faddrar för en nyanländ familj. Projektet är i uppstartsfas och kommunfullmäktiges ...

Omsorg, stöd och hjälp > Invandring och integration > Arkiv nyheter invandring integration

Fastighetsnära insamling, FNI

2016-12-19

FNI står för fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar ... slags returmaterial. Det är de veckor då det inte är hämtning av det brännbara hushållsavfallet. Hämtningen sker enligt ett särskilt körschema ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning

Kvinnojour, mansjour

2015-02-19

Om du eller någon närstående är i akut ... slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld. Telefonnummer: 08-30 30 20 Sidan senast granskad den 19 februari 2015 - ...

Omsorg, stöd och hjälp > Akut hjälp

Elevhälsa

2016-08-17

Ludvigsborgsskolan har ett elevhälsoteam som kallas EHT ... slags svårigheter. Jag jobbar också med grupper och klasser, t ex konfliktlösning eller kill-/tjejsnack. - En annan funktion är att ge vägledning/rådgivning ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Ludvigsborgsskolan

Uppslagsverk och ordböcker

2017-03-30

Börja alltid sökningen i ett uppslagsverk. Där får ... slags skriven svenska från 1521 till våra dagar Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) - SAOL innehåller 125 000 nusvenska ord med uppgifter ...

Västerviks Gymnasium > Biblioteket > Informationssökning

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)