Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

620 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]20-arkivreglemente-vasterviks-kommunkoncern-andring

2018-02-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 35 (59) 2018-02-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www ... eller förändrade arbetssätt. Redaktionella ändringar i - form av enklare språkbruk har ...

Filstorlek: 336 Kb

[PDF]8-revisionsrapporter-intern-kontroll-fakturering-utbetalningar

2018-02-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 18 (59) 2018-02-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se ... om möjligheten kommer att finnas i en ny modul i systemet (Proceedo) som vi - ...

Filstorlek: 520 Kb

[PDF]9-revisionsrapport-granskning-verkstallighet-fattade-beslut-svar

2018-02-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 19 (59) 2018-02-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se ... eller - av enskilda personer med delegerad beslutanderätt. Verkställandet är ...

Filstorlek: 750 Kb

[PDF]10-revisionsrapport-styrning-riktlinjer-policydokument-forslag

2018-02-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 20 (59) 2018-02-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik.se ... söka till exempel - på olika dokumenttyper/klassificeringar. 3. I samband med ...

Filstorlek: 573 Kb

Ansökan

2018-02-14

Sista ansökningsdag för att söka till vårens kurser är den 15 november och till höstens kurser är sista ansökningsdag ... Inom kort kommer vi att övergå till webbansökan. Mer information kommer. Individuell studieplan - Innan ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning > Komvux

Nyheter

2018-02-14

med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Anticimex ett informationstillfälle för utrikes födda personer i hur det går till att k... Pressmeddelande: Informationskväll om hur man köper bostad 28 ...

material

[PDF]Msoprojektrapport2017

2018-02-14

PROJEKTRAPPORT 2017 PROVTAGNING AV EGENGJORDA KALLA SÅSER OCH RÖROR PROJEKTLEDARE ... eller blivit sjuk. Detta upplevs i många fall som svårbedömt av inspektörerna och - därför röstades årets projekt "Provtagning ...

Filstorlek: 1301 Kb

Konsumentvägledning

2018-02-13

Du som köper en vara eller tjänst kallas konsument. Är du bosatt i Västerviks kommun kan du få råd i olika konsumentfrågor av konsumentvägledaren. Rådgivningen är gratis. Till konsumentvägledaren kan du vända ...

Omsorg, stöd och hjälp

Köldmedier

2018-02-13

beroende på vilket köldmedium som finns. Kontroller ska göras av en godkänd certifierad person. På Incerts hemsida kan du söka efter certifierade företag och tekniker. Aggregat på mindre än 3 kilo köldmedium men mer ...

Bygga, bo och miljö > Miljöskydd

[PDF]KS180130

2018-02-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (43) 2018-01-30 ... Ellervik (W) tj.g. ers. § 11 Bo Karlsson (SD), tj.g. ers. § 11 Övriga närvarande Se nästa sida Utses att justera Jon Sjölander (M) och Tommy Ivarsson (SD) ...

Filstorlek: 122 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)