Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

565 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Anteckningar RFH 150313

2015-10-08

Anteckningar förda vid möte med rådet för funktions- hinderfrågo r ... informerar om att det arbetas aktivt - med dessa frågor hela tiden och att det är en ständigt pågående process. 3. En revidering av policyn ...

Filstorlek: 154 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-19 ... information om - verksamheten, samt efterlevnad av lagar och förordningar, föreskrifter, - politiska beslut m.m. - Enligt paragraferna 3 och 4 redovisas ...

Filstorlek: 246 Kb

[PDF]Riktlinjer för försörjningsstöd ekonomiskt bistånd 2016

2015-12-15

och ekonomiskt bistånd år 2016 - Antagna av kommunstyrelsen 2015-12-14, § 409 - - - - - 2 REGISTER ... eller inte kan utgå. - Rätten till ekonomiskt bistånd bygger ytterst på en individuell - behovsbedömning vilket ...

Filstorlek: 161 Kb

[PDF]Protokoll-mbn-20170315 hemsidan

2017-04-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-15 Sida 1 (43) Justerandes sign ... informerar om: - Personal Maria Mattsson som börjat som administratör på byggsidan - presenterar sig. Ekonomi Vi ligger 500 ...

Filstorlek: 373 Kb

[PDF]Rapport-ilfa-2015-vastervik-20151211

2015-12-11

Drogvanor i Kalmar län ILFA - Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år 2 2015 ... statistik - och andra data, gör undersökningar och utredningar eller ger forskare i uppdrag - att göra det. - ISSN 1652-0629 - Innehåll ...

Filstorlek: 589 Kb

Lediga jobb i kommunen

2017-03-14

Rektor - Vår vision inom Barn- och utbildningsförvaltningen är: - KOMPETENS FÖR ... söker vi en rektor till Skogshagaskolan, en skola i Västerviks tätort. Skogshagaskolan är en mångkulturell F-6 skola som arbetar ...

Näringsliv och arbete > Arbetsmarknad

[PDF]KS150223

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (24) 2015-02-23 ... Ellervik (VDM), ers. - Bo Karlsson (SD), ers. - Carl-Magnus Mårheden, kommundirektör - Anders Björlin, ekonomichef - Elisabet Olsson, sekreterare - Maria Borgström, ...

Filstorlek: 92 Kb

Lediga jobb i kommunen

2017-03-14

Barnskötare - Dina arbetsuppgifter - Du kommer att arbeta med att ge ... söker dig som är utbildad barnskötare eller har annan adekvat utbildning för uppdraget. För att trivas i din roll tror vi att du är initiativtagande, ...

Näringsliv och arbete > Arbetsmarknad

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-20 ... söks för en stödmur alternativt att tillbyggnaden - utformas med motfylld bakvägg. - Ägare till fastigheten Fastigheten X påverkas av att befintlig ...

Filstorlek: 293 Kb

Samtliga daglig verksamhet, arbete och sysselsättningar i Västerviks kommun

2016-07-01

Ankaret - Är du intresserad av att laga mat, baka ... söker. En enskild placering är en del av daglig verksamhet. Den innebär att du har d... Enheten för arbete och kompetens Drivs av Västerviks kommun Glädjekällan ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)