Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:

15 träffar på "sök" och "information", "eller" och "person" bland sidor inom "Västerviks kommuns webbsidor" som ändrats efter 2017-12-22

[PDF]Omtanke Hänsyn Respekt

2018-01-12

1 ÅRLIG LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Ludvigsborgsskolan 2018 Januari 2018 - - - - - - - - - - - - 2 - Målgrupp ... informerar. (Skolans intranät) - Rektors ansvar Rektor ansvarar för: Att det finns en årlig likabehandlingsplan ...

Filstorlek: 730 Kb

[PDF]Omtanke Hänsyn Respekt

2018-01-04

KRÄNKANDE BEHANDLING 2018 Ankarsrums skola ... eller - annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, ... och kränkande behandling kan utföras - av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Diskriminering, ...

Filstorlek: 676 Kb

Sommarjobb i kommunen 2018

2017-12-22

Nu söker vi sommarvikarier till sommaren 2018. Vi har lediga sommarjobb inom flera olika verksamheter . Lediga sommarjobb - TiIl sommaren söker vi många sommarvikarier. Till en del jobb krävs att du har utbildning inom ...

Näringsliv och arbete > Arbetsmarknad > Lediga jobb i kommunen

[PDF]Riktlinjer för försörjningsstöd ekonomiskt bistånd 2018

2018-01-02

bistånd år 2018 Antagna av kommunstyrelsen 2017-12-18, § 451 - - - - - - - - - - - - 2 - REGISTER ... eller inte kan utgå. - Rätten till ekonomiskt bistånd bygger ytterst på en individuell - behovsbedömning vilket ...

Filstorlek: 159 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-01-09

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13 ... informerar om: - Parkeringstillstånd krävs för alla anställda ... förmodligen upp som ett nämndärende i januari - eller februari. - Utbildning i den nya ...

Filstorlek: 581 Kb

[PDF]Taxa-for-provning-och-tillsyn-inom-miljobalkens-omrade-upprakn-180101

2018-01-04

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-11-15 § 195 Dnr: 2017-1890 Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18 § 310 ... eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens ...

Filstorlek: 1083 Kb

[PDF]Verksamhetsberättelse-verksamhetsplan-la-17-18-ludde

2018-01-12

VÄSTERVIKS KOMMUN Verksamhetsberättelse 2017 & Verksamhetsplan 2018 Ludvigsborgsskolan Caroline Ålund 2017-12-31 1 Det systematiska kvalitetsarbetet ... söker sig till Västerviks kommun. - Detta arbete sker i samverkan ...

Filstorlek: 936 Kb

[PDF]Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område from 2018

2018-01-19

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-11-15 § 195 Dnr: 2017-1890 Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18 § 310 ... eller bestämmelser meddelade - med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom - ...

Filstorlek: 539 Kb

Ansökan

2018-01-11

Sista ansökningsdag för att söka till vårens kurser är den 15 november. Med din ansökan ska du bifoga personbevis samt kopior på dina senaste skolbetyg. Individuell studieplan - Innan du ansöker bör du kontakta ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning > Komvux

[PDF]Region OG rapport original 170601

2018-01-11

Gemensamt - utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Norra Småland 2030 ... personer året runt. Sommartid ökar antalet boende i orten. Serviceutbudet i Arkösund om- fattar sommartid bland annat ...

Filstorlek: 16554 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)