Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Matsedel

Här hittar du information om matsedlar i förskola, skola och omsorg.

108 träffar på "matsedel" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 1 (31) 2011-03-28 Plats ... § 123 Medborgarförslag om gräns för boende vid vindkraftverk - § 124 Medborgarförslag om krav vid upphandling av snöröjning - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ...

Filstorlek: 167 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

1 - VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 ... matsedeln - för äldreomsorgen 2014. Samarbetet med kosten fungerar bra - och man känner att man kan påverka vilken mat som serveras. En fråga ...

Filstorlek: 168 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 Västervik ... matsedlar samt - proväta på Rosavilla den 15 november. - Nästa träff med kosten är den 13 mars 2014. - 13. Information om medicinhantering ...

Filstorlek: 54 Kb

[PDF]Dokumenthanteringsplan KS 2017-06-08

2017-09-04

Antagen av kommunstyrelsen 2017-08-28, § 276 - DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Kommunstyrelsens förvaltning - Antagen ... Matsedlar - Verksamhet, datum Digitalt/Pärm Omgående Halvårsvis Bevaras Gäller samtliga - verksamheter ...

Filstorlek: 316 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2017-03-07

1 - VÄSTERVIKS KOMMUN Mötesanteckningar Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 ... Matsedeln bestäms, som tidigare, ute i - verksamheterna. Råvarorna måste dock köpas genom kosten men levereras - direkt ut till verksamheterna. ...

Filstorlek: 124 Kb

[PDF]SammanställninYttrande och svar granskningsrapport EKS 2

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 16 (28) 2015-09-28 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn) www.vastervik ... matsedlar varje vecka. Kommunen har också utvecklat egna appar där - matsedeln presenteras, ...

Filstorlek: 534 Kb

[PDF]150609-granskn-rapport-ey-kommunservice

2015-11-11

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna - Västerviks kommun Granskning av enheten för ... matsedlar varje vecka. Kommunen har också utvecklat egna appar där - matsedeln presenteras, vilket enligt uppgift ...

Filstorlek: 274 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamndens-sammantrade-2014-02-11

2015-10-08

1 (42) 2014-02-11 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 11 ... matsedeln via kostråden, på - skolan eller på det centrala kostrådet för högstadieskolorna. På - högstadiets ...

Filstorlek: 113 Kb

[PDF]Bra mat i skolan livsmedelsverket nov13

2017-05-04

Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem November 2013 Bra mat i skolan ... matsedlar är det - viktigt att de beräknade recepten också följs. Ofta kan - kryddning och andra mindre justeringar ...

Filstorlek: 1767 Kb

[PDF]Riktlinjer förskolan 130117

2015-10-08

1 Riktlinjer för kost i förskolan i Västerviks kommun · Måltiderna i ... Matsedeln bör vara varierad och innehålla både traditionella och nya rätter. - Utveckling och lärande (Lpfö 98 reviderad 2010) - Barnens nyfi ...

Filstorlek: 158 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)