Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

112 träffar på "matsedel" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Informationskatalog Gunnebo 2017-2018.docx

2017-09-11

1 Gunnebo fritidshem - skola Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte finns viktig ... Mat-lunch/ - 8 Övrig Information Fotografering - Gunnebo skola: 28.8 Mobiltelefon - Enligt skollagen har lärare rätt att ...

Filstorlek: 100 Kb

[PDF]Informationskatalog Blackstad 2017-2018

2017-08-24

1 Blackstad fritidshem - skola Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte finns ... Mat-lunch/ - 8 Övrig Information Fotografering - Blackstad skola: 30.8 Mobiltelefon - Enligt skollagen har lärare rätt att ...

Filstorlek: 114 Kb

[PDF]Informationskatalog Himalaja 2017-2018

2017-08-24

1 Himalajaskolan och fritidshemmet Yetin Information inför läsåret 2017-2018 I detta häfte ... Mat-lunch/ - 8 Övrig Information Fotografering - Himalajaskolan: 31.8 Mobiltelefon - Enligt skollagen har lärare rätt att ...

Filstorlek: 106 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-02-17

2017 - HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 27 februari kl ... matsedel. Matsedeln - kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När - det nya tillagningsköket ...

Filstorlek: 755 Kb

[PDF]Plats och tid

2017-01-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (45) 2017-01-30 Justerandes ... matsedel. Matsedeln kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna ...

Filstorlek: 793 Kb

[PDF]KF170227

2017-06-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (80) 2017-02-27 ... matsedel. Matsedeln - kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När - det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna både ...

Filstorlek: 1527 Kb

[PDF]14-kostverksamheten-inriktningsbeslut

2016-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 27 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... matsedel - Kock och tillagning månd-fred - Fredagar lagas mat till helgen - Helg utses måltidsansvarig från äldreomsorgen ...

Filstorlek: 1339 Kb

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 15 (45) 2017-06-19 ... matsedel Kock och tillagning månd-fred Fredagar lagas mat till helgen Helg utses måltidsansvarig från äldreomsorgen Matsal för skolan byggs i anslutning ...

Filstorlek: 990 Kb

[PDF]Ks110613

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (20) 2011-06-13 ... svar § 210 Regionförbundets arbete för Västervik åren 2008-2010 - redovisning av uppdrag § 211 Delårsrapport för kommunen januari - april 2011 § 212 Revisionsberättelse ...

Filstorlek: 80 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 Västervik ... matsedel för varje månad/år? - Matsedeln sätts samman av kostekonom, kockar och matråd. - Den näringsberäknas och man använder sig ...

Filstorlek: 50 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)