Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

109 träffar på "matsedel" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Ks110613

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (20) 2011-06-13 ... svar § 210 Regionförbundets arbete för Västervik åren 2008-2010 - redovisning av uppdrag § 211 Delårsrapport för kommunen januari - april 2011 § 212 Revisionsberättelse ...

Filstorlek: 80 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 Västervik ... matsedel för varje månad/år? - Matsedeln sätts samman av kostekonom, kockar och matråd. - Den näringsberäknas och man använder sig ...

Filstorlek: 50 Kb

[PDF]Riktlinjer-for-systematiskt-kvalitetsarbete-for-kostverksamheten-i-grundskolan

2016-01-18

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete av kostenverksamheten i - grundskolan i Västerviks ... Matsedeln följs upp och näringsberäknas. Vid dessa tillfällen analyseras den genomsnittliga - näringsnivån ...

Filstorlek: 467 Kb

[PDF]KS170130

2017-05-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (62) 2017-01-30 ... matsedel. Matsedeln - kommer att kunna anpassas bättre efter gymnasieelevers önskemål. När - det nya tillagningsköket står färdigt får eleverna både ...

Filstorlek: 180 Kb

[PDF]Riktl. OF rev 130117 hemsidan

2015-10-08

1 · Maten inom OF ska stärka brukarnas hälsa samt öka deras ... matsedel - · matsedel fastställs och mat produceras - · kostpersonalen kontinuerligt utbildas - · utvärdering av måltidsservice och måltidsmiljö genomförs ...

Filstorlek: 106 Kb

[PDF]Riktl. ÄO rev100602.hemsidan

2015-10-08

1 Riktlinjer för måltider inom äldreomsorgens särskilda boendeformer i Västerviks kommun ... matsedel - · matsedel fastställs och mat produceras - · kostpersonalen kontinuerligt utbildas - · utvärdering av måltidsservice ...

Filstorlek: 136 Kb

[PDF]Avgifter underrubrik till starta och driva.

2015-10-08

0 · Butik med enbart förpackade - livsmedel - · Franchiserestauranger - · Skola med centralt framtagen - matsedel - · Kyl- och fryshus Document Outline Beskrivning av kontrollavgiftens uppbyggnad

Filstorlek: 79 Kb

[PDF]Projektrapport-1-2012-meny-och-redlighet

2015-10-08

Dnr 2012-1180 - Tillsynsprojekt Restauranger - fokus meny och redlighet - Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun ... matsedlar, menyer eller liknande märkning säger en sak men vad som serveras i själva - verket ...

Filstorlek: 382 Kb

[PDF]Bra-maltider-i-forskolan

2017-05-04

Bra måltider i förskolan 2 Innehåll Förord 3 - Inledning 4 ... matsedeln ska se ut, hur man kan göra - det lugnt och trivsamt vid måltiderna, diskutera - hur förskolan vill att måltiden ska se ut eller hur - man kan ...

Filstorlek: 2128 Kb

[PDF]Riktlinjer förskolan 130117

2015-10-08

1 Riktlinjer för kost i förskolan i Västerviks kommun · Måltiderna i ... Matsedeln bör vara varierad och innehålla både traditionella och nya rätter. - Utveckling och lärande (Lpfö 98 reviderad 2010) - Barnens nyfi ...

Filstorlek: 158 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)