Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Öppettider Målserum

Öppettider Målserums avfallsanläggning, Västervik: Mars-oktober: - Måndag kl. 07.00-19.00. - Tisdag-Fredag kl. 07.00-16.00 . November-februari: - Måndag kl. 07.00-18.00. - Tisdag-Fredag kl. 07.00-16.00. Lördagsöppet: Lördagsöppet mellan kl. 09:00 och 13:00 sista lördagen i varje månad: v. 4, 8, 17, 21, 26, 30, 35, 39, 43, 48 och 52.

Målserums avfallsanläggning

På Målserums avfallsanläggning i Västervik tar vi hand om alla typer av avfall. Vi ser till att rätt behandling eller förvaring. På vår sorteringsramp kan du bland annat lämna: - farligt avfall, - elavfall, - brännbart grovavfall, - skrot, - icke brännbart avfall. Vi tar emot trädgårdsavfall för kompostering och behandlar förorenade jordar. På området finns även två deponier.

487 träffar på "målserum" och "öppettider" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KS180130

2018-02-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (43) 2018-01-30 ... öppettider, krav på föreningarna, avgifter, möjligheterna till bidrag för - föreningarna, tidplan för anmälningar och start av profilfritids. - Profilfritids ...

Filstorlek: 122 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-10-23

2017 HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 30 oktober 2017 ... öppettiderna på ÅC. - att också besökare och tursiter får lämna avfall på ÅC - att VME får i uppdrag att utreda ...

Filstorlek: 1196 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2017-10-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (46) 2017-10-30 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... öppettiderna på ÅC. - att också besökare och tursiter får lämna avfall på ÅC - att VME får i uppdrag att utreda ...

Filstorlek: 646 Kb

[PDF]KF171030

2017-11-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 1 (55) 2017-10-30 ... Målserums avfallsanläggning - bordläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 5 (55) 2017-10-30 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 ...

Filstorlek: 1092 Kb

[PDF]4-renhallningstaxa-2016

2015-12-03

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 7 (25) 2015-12-14 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... Målserums avfallsanlägg- ning. Det är fastighetsägaren som får besökskortet. Bort- transport av grovavfall från ...

Filstorlek: 3810 Kb

[PDF]12-revisionsrapport-verkstallighet-beslut

2017-11-17

Till - Kommunfullmäktige - Rapport gällande "Granskning av verkställighet av fattade beslut" - EY ... Målserum. Fullmäktige beslutade 2014-10-27 § 14 - att med hänvisning till redogörelsen i - Västervik Miljö ...

Filstorlek: 355 Kb

[PDF]Revisionsrapport-gransking-verkstallighet-beslut

2017-12-21

Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2017 Västerviks kommun Granskning av verkställighet av ... Målserum. Fullmäktige beslutade 2014-10-27 § 14 - att med hänvisning till redogörelsen i - Västervik Miljö ...

Filstorlek: 323 Kb

[PDF]Västerviks-kommun-arsredovisning-2012

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2012 Snabbfakta 2012 2011 2010 2009 Folkmängd 31/12 ... öppettider i förskolan i syfte att bättre möta - arbetstagarnas behov när näringslivet förändras. 3) Förvaltningen har sedan ...

Filstorlek: 3877 Kb

[PDF]Avfall-kortversion-till-ks

2015-10-08

Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner ... Målserum kan utvecklas och bättre verk- tyg för intern kommunal återanvändning av möbler och andra prylar kan tas fram. Ett annat ...

Filstorlek: 2465 Kb

[PDF]Avfallsplan förslag KS20150604

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-06-15 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... Målserums avfallsanläggning i Västervik samt på de andra fyra återvinningscentraler som finns i kom- munen. Likaså omfattar ...

Filstorlek: 6464 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)