Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

487 träffar på "målserum" och "öppettider" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Vmeab-arsredovisning-2015-lag

2016-05-31

Årsredovisning 2015 t 2015 RESULTAT & RAPPORTER Förvaltningsberättelse ... 20-25 Resultaträkning ... 26 ... Målserums avfallsanläggning i höstas. Ett mycket uppskattat arrangemang som lockade närmare tusen besökare! ...

Filstorlek: 3223 Kb

Verksamhetsavfall

2017-04-10

Innan du åker till återvinningscentralen - Tips att tänka ... Målserums avfallsanläggning Asbest-avfall och tunga lastbilar, traktorer hänvisas till vår stora avfallsanläggning Målserum i Västervik. Farligt avfall från ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning

Karakterisering av avfall

2017-10-05

I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om ... Målserums avfallsanläggning - Kraven ovan innebär att vi kontrollerar de handlingar som kommer in, dvs. grundläggande karakteriseringar för avfall som ska deponeras ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Källsortering och återvinning

Källsortering och återvinning

2017-10-05

Med avfall menas allt som du ... Målserums avfallsanläggning eller till en återvinningscentral. Vitvarorna skickas sedan vidare till anläggningar där återvinningsbart material tas om hand. De farliga ämnena plockas ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning

Karakterisering av avfall

2016-05-12

I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om ... Målserums avfallsanläggning - Kraven ovan innebär att vi kontrollerar de handlingar som kommer in, dvs. grundläggande karakteriseringar för avfall som ska deponeras ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Källsortering och återvinning

Källsortering och återvinning

2016-04-28

Med avfall menas allt som du ... Målserums avfallsanläggning eller till en återvinningscentral. Vitvarorna skickas sedan vidare till anläggningar där återvinningsbart material tas om hand. De farliga ämnena plockas ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning

Kontakta oss

2016-01-25

Kontaktinformation - Västervik Miljö & Energi AB, kundservice ... Målserums avfallsanläggning - Tfn: 0490-25 71 45 - Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Gator: 0470-132 78 - Vatten ...

Västervik Miljö & Energi > Om oss

Återbruket

2017-10-02

Vid Målserums avfallsanläggning med separat entré från Lunnargatan hittar du Återbruket. Återbrukets verksamhet drivs med ett miljöengagemang ... en del separerar vi och skickar vidare till återvinningsföretag. Öppettider i butiken - Vardagar ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Återvinningsplatser i Västerviks kommun

Du kan söka latrinbidrag

2017-03-24

Visste du att du som har fritidshus ... Målserum. Där får du fylla i en blankett med dina uppgifter. Tänk på att ta bort eventuella plastsäckar när du lämnar in latrinkärlen. Behöver du tomma latrinkärl pratar ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Slamtömning, täta tankar och latrin

Almvik Hallingeberg Permanentboende

2017-11-07

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik ... Målserums avfallsanläggning - Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. Tfn: 0490-25 71 45 Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Gator, 0470-132 78 Vatten & Avlopp, ...

Västervik Miljö & Energi > Stadsnät, Fiber > FIBER | Områden

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)