Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

125 träffar på "lediga" och "jobb" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Detaljplan för del av

2015-10-08

30 Västerviks kommun, Kalmar län - ANTAGEN ... lediga lägenheter i Västerviks stadskärna. Lägenheter ... av olika samhällsgrupper. Västerviks kommun jobbar därtill mycket aktivt med att minska - genomfartstrafiken ...

Filstorlek: 1905 Kb

[PDF]Uutvärdering en uppfoljande uutvärdering av kostnadsreduceringar i samband med budget 2013

2015-10-08

Datum: 2014-04-09 Författare: Linn Helmner och Maria Skarin, utredningssamordnare barn- och utbildningskontoret 1 Innehåll 1. Inledning ... 3 2. Bakgrund ... 3 2.1 Processen ... jobba formativt då man inte ser att resurserna ...

Filstorlek: 1222 Kb

[PDF]Medarbetarenkat-2016-vasterviks-kommunkoncern

2016-12-06

Information Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där ... lediga tid. 7 19,9% 26,8% 53,3% Jag har tid för reflektion/eftertanke över hur jag utför mitt arbete ...

Filstorlek: 1398 Kb

[PDF]Marieborgsbladet-17-4

2017-05-12

Marieborgsbladet 17:4 Även om vi har haft lite bakslag i ... jobba i klass 2B. - Maria flyttar till Västervik från Oxelösund. Varmt välkommen Maria! Nya förskoleklassbarn Vi har välkomnat de nya förskoleklasseleverna ...

Filstorlek: 436 Kb

[PDF]Marieborgsbladet-17-8

2017-09-28

Marieborgsbladet nr 17:8 Vi har passerat höstdagjämningen, så nu blir ... jobbar med. Det händer mycket i alla grupper: förskoleklasserna och övriga klasser och - på fritids. Kanske får man smaka något också? LOKALER ...

Filstorlek: 360 Kb

[PDF]131018-delarsrapport-RF-janjuni2013

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (19) 2013-10-28 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... jobbar mot media. Ett utbildningstillfälle genomfördes i juni för medarbetare. - En uppföljande utbildning planeras under ...

Filstorlek: 4729 Kb

[PDF]Marieborgsbladet-17-5

2017-05-29

Marieborgsbladet 17:5 Flera sköna försommardagar har passerat, med lite extra ... jobbat - med under året och det finns olika former av utställningar och aktiviteter att delta i. Korv med bröd - och festis serveras på ...

Filstorlek: 372 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-06-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-25 ... lediga platser för asylsökande ensamkommande barn. Det innebär att en - kommun som anmält en eller flera lediga platser ibland kan få vänta länge innan ...

Filstorlek: 306 Kb

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 ... jobbar med frågor kring klimatstrategin med - speciell inriktning 2013 mot styrmedel- och transportsektorn. Östersjön, EU:s programarbete med South Baltic ...

Filstorlek: 187 Kb

[PDF]Information Feriearbeten 2012

2017-05-23

PRAKTIKSERVICE Enheten för arbete och kompetens INFORMATION FERIEPRAKTIK 2017 Syftet med ... ledig dag för - feriepraktikanterna. - OBS! Endast dagtid måndag-fredag (ej - obekväm arbetstid). - INFORMERA FERIEPRAKTIKANTEN ...

Filstorlek: 482 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)