Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

282 träffar på "jon" inom Västerviks kommuns webbsidor

Kommunfullmäktiges gruppledare

2017-12-13

Gruppledare för de politiska partierna i kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Moderaterna - Jon Sjölander - jon.sjolander.pol@vastervik.se Socialdemokraterna - Marcus Fridlund - marcus.fridlund.pol@vastervik.se Centerpartiet ...

Kommun och politik > Kommunens organisation > Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 november 2017

2017-11-28

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till mötet ... Jon Sjölander (M) motion om resfria möten (pdf 67 kB) Jon Sjölander (M) motion om att införa digitaliserings/IT-utskott (pdf 64 kB) Näringslivsstrategi ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll

Arbetslag 9

2017-09-13

Klassföreståndare - 9A - Åsa Johansson 0493-21476 ... Jon Lindersson 0493-21476 9C - Gudrun Westerholm 0493-21476 Nora Grimstrup 0493-21458 Sidan senast granskad den 13 september 2017 - Innehållsansvarig: Oscar Forsberg ...

Utbildning och förskola > Grundskola > Grundskolor i kommunen > Östra Ringskolan > Arbetslag

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd

2017-09-08

Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd bereder och beslutar om frågor ... Jon Sjölander (M), vice ordförande Mariann Gustafsson (V) Sidan senast granskad den 8 september 2017 - Innehållsansvarig: ...

Kommun och politik > Kommunens organisation > Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 25 april 2016

2016-05-13

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till ... Jon Sjölander (M) (pdf, 195 kB) Interpellation om värdlandsavtalet till kommunstyrelsens ordförande Tomas Kronståhl från Mariann Gustafsson (V) (pdf, 130 ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2016 (mandatperioden 2015-2018)

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare

2017-10-23

Tomas Kronståhl (S) tomas.kronstahl.pol@vastervik.se Ersättare: Margareta Fredriksson (S) margareta.fredriksson.pol@vastervik.se Gunnar ... Jon Sjölander (M) jon.sjolander.pol@vastervik.se Ersättare: Helena Sjöholm ...

Kommun och politik > Kommunens organisation > Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-09-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott är i dagsläget vilande. Utskottet är kommunens krisledningsnämnd ... Jon Sjölander (V) Mariann Gustafsson (V) - Personlig ersättare: Sverker Thorén (L) Sidan senast granskad den 8 september ...

Kommun och politik > Kommunens organisation > Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

2016-05-03

Här hittar du kungörelse, protokoll och ärenden till ... Jon Sjölander (M) (pdf 422 kB) Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar, Sara Rais (SV) (pdf 160 kB) Motion om mer isyta på Bökensved, ...

Kommun och politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll > Äldre handlingar > Kommunfullmäktiges handlingar 2016 (mandatperioden 2015-2018)

Landsbygdsberedningen - ledamöter

2017-06-19

I den här gruppen ingår det en ledamot och en ... Jon Sjölander (M), Christel Alvarsson (C), Leif Svensson (V), Emma Blomqvist (MP), Lisbeth Fagerkvist (L), Christer Molin (SD), Lars-Inge Karlsson (KD), Vakant (SV), ...

Kommun och politik > Kommunens organisation > Kommunfullmäktige > Landsbygdsberedningen

Hjälpmedelsnämnden

2017-09-08

Kalmar läns kommuner samverkar genom en gemensam nämnd kring ... Jon Sjölander (M). Sidan senast granskad den 8 september 2017 - Innehållsansvarig: Johan Hägglund Relaterade länkar - Hjälpmedelsnämnden i Kalmar ...

Kommun och politik > Kommunens organisation > Förtroendevalda i externa organisationer

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)