Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

38 träffar på "feriepraktik" och "2018" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Plats och tid

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 1 (48) 2012-12-03 Plats ... för landstings, regioners och - kommuners samarbete inom e-Hälsoområdet § 393 Försäljning av fastigheten Överum 1:8 (Ekhamra) till Västerviks - Bostads ...

Filstorlek: 192 Kb

[PDF]Budget-2017-160630

2016-06-30

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner, prioriteringar och resurser Antagen av KF 2016-06-20, § 126 VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 BUDGET 2017 Innehåll Inledning ...5 - Kommunens organisation ...

Filstorlek: 1575 Kb

[PDF]6-arsredovisning-vasterviks-kommun-2016

2017-03-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... 2018. I stället tar exporten och hushållens konsumtion över som draglok för tillväxten. KI bedömer att högkonjunkturen ...

Filstorlek: 8945 Kb

[PDF]Delarsrapport-kommunen-godkand-kf-161031

2017-02-09

Förslag 20161010 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2016 Godkänd av KF ... visioner, prioriteringar och resurser. Mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena Kommentarer Målet uppfyllt ...

Filstorlek: 2368 Kb

[PDF]Arsredovisning-2016

2017-04-21

Västerviks kommun årsredovisning 2016 Beslutad i kf ... 2018. I stället tar exporten och hushållens konsumtion över som draglok för tillväxten. KI bedömer att högkonjunkturen förstärks de närmaste åren och att ...

Filstorlek: 2258 Kb

[PDF]5-delarsrapport-kommunkoncernen-jan-aug-2016

2016-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (51) 2016-10-31 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... visioner, prioriteringar - och resurser" följer kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade - delårsrapporten ...

Filstorlek: 1674 Kb

[PDF]Översikt-handlingsplan-integrationsstrategi-2015-2017

2018-01-10

Avslutat Aktivitet Ansvar Tidsplan Kommentar Fastighetsägarskola Enheten för arbete och kompetens Feb 2018 Processen att köpa ett eget boende är mycket olikt - tillvägagångssättet i framförallt utomeuropeiska ...

Filstorlek: 164 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-11-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (20) 2016-12-05 Justerandes ... feriepraktikanställningar införs på kommunens HVB- hem för nyanlända. Dessa förslag skulle kunna underlätta integration mellan unga i gymnasieskolan ...

Filstorlek: 686 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (24) 2016-12-05 Plats ... feriepraktikanställningar införs på kommunens HVB- hem för nyanlända. Dessa förslag skulle kunna underlätta integration - mellan unga i gymnasieskolan ...

Filstorlek: 264 Kb

[PDF]KS131014

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (25) 2013-10-14 ... Feriepraktik 2014 - kommunala verksamheter och näringsliv - 10. Instiftande av stipendium till "årets samhällsutvecklare" 11. Detaljplan för skola i kv. Mastodonten ...

Filstorlek: 79 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)