Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

32 träffar på "elevenkät" och "2017" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Delarsrapport-kommunen-godkand-kf-161031

2017-02-09

Förslag 20161010 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2016 Godkänd av KF ... 2017. Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att minska och understiger den genomsnittliga nivån i riket. Under ...

Filstorlek: 2368 Kb

[PDF]13-arsredovisning-2015

2016-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (42) 2016-03-21 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... visioner, prioriteringar och resurser" följer - kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade delårsrapporten efter ...

Filstorlek: 2135 Kb

[PDF]5-delarsrapport-kommunkoncernen-jan-aug-2016

2016-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (51) 2016-10-31 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... 2017-2018 visioner, prioriteringar - och resurser" följer kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade ...

Filstorlek: 1674 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamnden20170530

2017-06-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (41) 2017-05-30 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 30 maj 2017 kl . 10.30 - 12.00, 13.30 - 15.45, 16.00 - 16.45 Beslutande Gunnar ...

Filstorlek: 117 Kb

[PDF]Arsredovisning-2015

2016-03-24

Västerviks kommun årsredovisning 2015 Beslutad i kf ... visioner, prioriteringar och resurser. Mål och uppdrag för de prioriterade inriktningsområdena Måluppfyllelse Målet - uppfyllt Attraktiv kommun för boende, företagande ...

Filstorlek: 6186 Kb

[PDF]Faststalld-verksamhetsplan-2016

2016-02-26

1 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2015-11-26 dnr ... elevenkäter. Alla skolor och förskolor ska ha källsortering 2016. Arbeta kemikaliesmart. Mål för aktivitetsansvaret:1. andelen unga i gymnasieålder som ...

Filstorlek: 412 Kb

[PDF]Protokoll-barn-och-utbildningsnamndens-sammantrade-2013-09-03

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (60) 2013-09-03 - Plats och tid Tingssalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 3 ... elever, 2013-09-02 kom det 31 barn och ungdomar i åldern 3-18 år till Lysingsbadet ...

Filstorlek: 183 Kb

[PDF]7-delarsrapport-kommunen

2015-10-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 14 (26) 2015-10-26 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... visioner, prioriteringar - och resurser" följer kommunfullmäktige utvecklingen i den så kallade - delårsrapporten ...

Filstorlek: 1740 Kb

[PDF]Edsbruk den 5 oktober 2009

2016-12-01

2016-09-20 s1 Loftahammars skolas och fritidshems plan - mot diskriminering ... elever som vårdnadshavare måste ha - möjlighet till inflytande och delaktighet. - Planen gäller från - 2016-09-20 - Planen gäller till ...

Filstorlek: 258 Kb

[PDF]Likabehandlingsplan-edsbruk-2016 faststalld160920-2

2016-12-09

Edsbruk 20160920 1 Ringeltaubska skolans och fritidshemmets - plan mot diskriminering och kränkande - behandling Vision Vi arbetar ... elever som vårdnadshavare måste ha möjlighet till inflytande och delaktighet. Vår ...

Filstorlek: 424 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)