Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

37 träffar på "elevenkät" och "2017" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Visningssida skola - Planpanatet

2017-10-18

Västerviks Gymnasium RO5s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan och Gymnasiesärskola Läsår 2017/2018 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas ...

Filstorlek: 76 Kb

[PDF]Likabehandlingsplan 2017

2017-04-25

Breviksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas ... 2017 2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola åk1-6, fritidshem och fritidsklubb ...

Filstorlek: 564 Kb

[PDF]Likabehandlingsplan-och-plan-mot-diskriminering-och-krankande-behandling-2017 2018

2017-09-13

Östra Ringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola åk 7-9 År: 2017_2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 7-9 Ansvariga ...

Filstorlek: 527 Kb

[PDF]Rapport-ilfa-2015-vastervik-20151211

2015-12-11

Drogvanor i Kalmar län ILFA - Västervik Årskurs 9 och gymnasiets år 2 2015 ... enkätsvar ... 6 Undersökningens genomförande... 6 Bortfall ... 7 Kontroll och justering av data ... 9 Täckningsgrad ... 11 Allmänna kommentarer ...

Filstorlek: 589 Kb

[PDF]Omtanke Hänsyn Respekt

2016-12-20

1 ÅRLIG LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Ludvigsborgsskolan 2017 December 2016 - - - - - - - - - - - - 2 - Målgrupp ... 3 Vision ... 3 Mål ... 3 Skollednings och personalens ställningstagande ... 3 Rektors ansvar ... 4 Definitioner ...

Filstorlek: 690 Kb

[PDF]Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnebo

2017-01-11

1 Gunnebo skolas och fritidshems plan mot - diskriminering och kränkande behandling - 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola F-6 samt fritidshem Ansvarig för planen: Rektor - Vår vision är ...

Filstorlek: 252 Kb

[PDF]Protokoll-barn--och-utbildningsnamndens-sammantrade-20151013

2015-10-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (35) 2015-10-13 - Plats och tid Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik - 13 ... erbjuder idrottsprofil - simning. Sedan höstterminen 2013 erbjuder Västerviks ...

Filstorlek: 122 Kb

[PDF]Plan mot diskriminering och kränkande behandling Blackstad

2017-01-11

Plan mot diskriminering och kränkande - behandling, Blackstad skola F-6 och - fritidshemmet Kullen 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola F-6 och fritidshem Ansvarig för planen: Rektor Vår ...

Filstorlek: 239 Kb

[PDF]Faststalld-verksamhetsberättelse-2014-2015

2016-02-26

1 Fastställd 2015-12-08 Dnr 2015/585-042 Barn och utbildningsnämndens - verksamhetsberättelse ... 13 Pedagogisk omsorg ... 14 Öppen förskola ... 14 Grundskola och fritidshem ... 15 Strukturella förutsättningar: ... ...

Filstorlek: 1421 Kb

[PDF]Likabehandlingsplanankarsrum

2017-03-08

1 - LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÅ 16/17 Ankarsrums ... Elev: ... 15 Personal: ... 15 Diskriminering ... 15 Trakasserier ... 15 Kränkande behandling ... 15 Mobbning ... 15 Incidentrapport ... ...

Filstorlek: 241 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)