Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

166 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]KS160208

2016-03-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 32 (42) 2016-03-21 ... E KONOMISKT OMSTÄLLNINGSSTÖD Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera - uppdrag med sammanlagt minst 40 procent ...

Filstorlek: 1275 Kb

[PDF]KF160425

2016-05-12

S i da 1 (2) landstinget i ... E-p ost landstinget@ltkalmar . se 232100-0073 P os t a dr ess Landstinget i Kalmar län - Box 601 - 391 26 Kalmar Bes ö ksadr es s Ström gatan 13 - 391 26 Kalmar Tele f on 0480-810 00 vx ...

Filstorlek: 6405 Kb

[PDF]KS160208

2016-03-30

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA ... E KONOMISKT OMSTÄLLNINGSSTÖD Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera - uppdrag med sammanlagt minst ...

Filstorlek: 1018 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2015-10-08

VÄSTERVIKS KOMMUN PROTOKOLL Socialförvaltningen - Box 22 - 593 21 Västervik ... introducerades i maj 2012. Blanketten har tre - viktiga frågor. Vad var det som hände, varför hände det och hur - skall ni göra för ...

Filstorlek: 31 Kb

[PDF]13-granskningsrapport-socialnamnden-yttrande

2016-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 20 (37) 2016-06-20 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... e-tjänster, utveckla samverkan med andra kommuner samt genomföra särskilda satsningar på barn och ...

Filstorlek: 1262 Kb

[PDF]160201-granskningsrapport-socialnamnden

2016-05-30

Revisionsrapport 2015 - Västerviks kommun - Styrning, uppföljning och kontroll - inom socialnämnden Februari 2016 1 ... e-tjänster, utveckla samverkan med andra kommuner samt genomföra - särskilda satsningar på barn ...

Filstorlek: 859 Kb

[PDF]Delarsrapport-20141006-ks

2015-10-08

Förslag 20141007 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2014 VÄSTERVIKS KOMMUN ... E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Efter att ha undersökt olika alternativ förs nu - en diskussion med Norrköping, ...

Filstorlek: 1827 Kb

[PDF]Arsredovisning-2014-beslut-kf

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Snabbfakta ... E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Efter att ha undersökt olika alternativ förs nu en diskussion med - Norrköping, och andra Östgöta kommuner, ...

Filstorlek: 5821 Kb

[PDF]8-delarsrapport-2014

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (21) 2014-10-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Efter att ha undersökt olika alternativ förs nu - en diskussion med Norrköping, och ...

Filstorlek: 1786 Kb

[PDF]8-arsredovisning-2014-prel-ks

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Reviderad efter ks 20150309 Snabbfakta 2014 2013 ... E-tjänster (samtliga, ks samordnar) Efter att ha undersökt olika alternativ förs nu en diskussion med - Norrköping, och andra ...

Filstorlek: 5821 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)