Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

166 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Parkeringstillstånd, nyttotrafik

2017-11-16

Har du tunga maskiner/verktyg som är ... E-tjänster och blanketter. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, Västervik Miljö & Energi AB. Du får aldrig. - använda Nyttokort för parkering på torg ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Gator, parkering > Parkering

Livsmedel

2017-08-09

Här kan du ... E-tjänster och blanketter - Registrering av livsmedelsanläggning Registrering av vattenanläggning Har du koll på vilka tillstånd du behöver för att öppna din restaurang? - På webbplatsen verksamt.se ...

Bygga, bo och miljö

Mat, lunch

2017-05-16

En riktigt bra ... E-tjänster och blanketter - Intyg för särskild kost vid födoämnesallergi eller intolerans Intyg för specialkost Kontakta kostenheten - gymnasium - Kostchef - Gina Svensson - 0490-25 41 77 - gina.svensson@vastervik.se ...

Utbildning och förskola > Gymnasium

Villor och flerfamiljshus

2017-03-02

Det krävs lov för att bygga nytt, göra ... E-tjänster och blanketter - E-tjänstportalen Mitt Bygge - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Ansökan om förhandsbesked Anmälan kontrollansvarig ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Altan, uteplats, skärmtak

2017-03-02

Ska du bygga en altan, ett skärmtak eller ... E-tjänster och blanketter - E-tjänstportalen Mitt Bygge - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Exempelritningar - Exempelritningar Bygglov, ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Skötselpeng

2017-05-30

Vill du bidra till att göra platsen ... Berätta vad ni vill göra. Varför ni vill göra det och vad ni tänker er för ersättning. Skicka ansökan till Västerviks Kom ihåg att skicka med en karta. Vänta på beslut. ...

Trafik och infrastruktur > Landsbygd > Stöd, bidrag och stipendier

Grundläggande vuxenutbildning

2018-01-11

På Komvux kan du läsa kurser motsvarande grundskolan upp till ... E-tjänster och blanketter - Ansökan Komvux - Ansökan om prövning (pdf.28kB) Sociala medier - Facebook - Komvux Västervik Kontakta Komvux - Komvux ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning > Komvux

Ormar och giftiga djur

2017-10-03

Att ha orm som husdjur kräver ... Tillstånd krävs när du bor inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Om du är osäker på om du omfattas av kraven på tillstånd kontaktar du miljö- och byggnadskontoret. ...

Bygga, bo och miljö > Lantbruk och djur > Husdjur

Djur i tätort

2017-10-03

Om du bor inom tätbebyggt ... Med denna behöver du bifoga en karta eller ritning över fastigheten samt en beskrivning av din djurhållning. Tillståndet är personligt - Tillståndet är personligt och knutet till en ...

Bygga, bo och miljö > Lantbruk och djur > Husdjur

Helg, kväll och nattomsorg

2017-11-14

Omsorg på obekväm arbetstid bedrivs i lokaler ... E-tjänster och blanketter - E-tjänst för förskola, fritidshem och nattomsorg Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen - Barn- och utbildningsförvaltningen - 593 ...

Utbildning och förskola > Förskola och barnomsorg

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)