Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

166 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Farthinder, blomkrukor

2017-12-13

Tycker du att dina grannar ... E-tjänster och blanketter. Sidan senast granskad den 13 december 2017 - Innehållsansvarig: Christer Ramström E-tjänster och blanketter - Ansökan om blomlådor (pdf, 247 kB) Kontakt för ...

Trafik och infrastruktur > Trafik och gator > Gator

Blomlådor som farthinder

2017-11-16

Tycker du att dina grannar ... E-tjänster och blanketter. Sidan senast granskad den 16 november 2017 - Innehållsansvarig: Anders Norell E-tjänster och blanketter - Ansökan om blomlådor (pdf, 247 kB) Kontakta Västervik ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Gator, parkering

Sök pengar till lovaktiviteter under 2018

2018-02-06

blankett. Du hittar blanketten på denna sida under relaterade länkar. Du kan anöksa löpande för lov under hela 2018. - Ansökan skickas till Västerviks kommun Kulturenheten 593 80 Västervik. Ansökan ska innehålla: ...

Uppleva och göra > Föreningar, föreningsliv > Stöd, bidrag och stipendier

Folköl, tobak och läkemedel

2017-08-09

Vill du sälja folköl, tobak eller receptfria ... E-tjänster och blanketter - Anmälan om försäljning av tobaksvaror och folköl Livsmedel, kontaktsida - Livsmedelsinspektör - Anna Johansson - 0490-25 48 07 - anna.c.johansson@vastervik.se ...

Bygga, bo och miljö > Livsmedel

Parkeringstillstånd, rörelsehindrad

2017-11-16

Du som har ett varaktigt funktionshinder och har svårt att gà ... E-tjänster och blanketter. Monica Johansson är handläggare och kan svara på dina frågor. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Gator, parkering > Parkering

Karakterisering av avfall

2017-10-05

I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om ... E-tjänster och blanketter - Karakteriseringsblankett för brännbart avfall (pdf 56 kB) Karakteriseringsblankett för avfall som ska deponeras, grundläggande karakterisering. ...

Västervik Miljö & Energi > Avfall & återvinning > Verksamhetsavfall

Klagomålshantering

2017-01-03

Som ett led i att förbättra vår verksamhet ... E-tjänster och blanketter - Synpunkter eller klagomål Kontakta oss - Västerviks Gymnasium - Östersjövägen 6 - 593 32 Västervik - Tfn 0490-25 43 00 - gymnasiet@vastervik.se ...

Västerviks Gymnasium > För dig som studerar

Ansök eller säg upp plats

2018-01-31

Via vår e-tjänst ansöker du om plats för ditt barn på förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Du kan även se vilka verksamheter som finns i vår kommun. - I vår e-tjänst kan du välja att söka plats ...

Utbildning och förskola > Förskola och barnomsorg

Karakterisering av avfall

2016-05-12

I hela Europeiska unionen gäller EU:s regler om ... E-tjänster och blanketter - Karakteriseringsblankett för brännbart avfall (pdf 56 kB) Karakteriseringsblankett för avfall som ska deponeras, grundläggande karakterisering. ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Källsortering och återvinning

Lediga tomter

2017-08-10

Söker du en tomt för att ... E-tjänster och blanketter - Anmälan till tomtkö Kontakt kring tomter och tomtkö - Kontaktpersoner: Frågor om fördelning av tomter och övriga frågor - Rickard Ljunggren, Enheten för ...

Bygga, bo och miljö > Bostäder, tomter och offentliga lokaler

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)