Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

166 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Lotteritillstånd

2015-04-09

Vill din förening anordna ett lotteri eller ansöka ... Föreningens stadgar. Verksamhetsberättelse för det senaste avslutande verksamhetsåret. Protokollsutdrag från ovan nämnda styrelsemöte. Tillståndet kostar ...

Uppleva och göra > Föreningar, föreningsliv

Sota själv

2018-01-15

Om du vill sota själv eller ... blankett som du hittar under "Blanketter och e-tjänster" i flik högst upp på denna sida. Blanketten ligger sedan under Bygga, bo och miljö. Hur länge gäller min dispens? - Dispensen ...

Bygga, bo och miljö > Brandskydd, sotning > Sotning

Strandskydd

2017-12-13

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla ... Blankett för att ansöka om dispens hittar du under E-tjänster och blanketter. Kartan visar det utökade strandskyddet i Västerviks kommun. Längs övriga ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Mur och plank

2016-01-22

Vill ... E-tjänster och blanketter - E-tjänstportalen Mitt Bygge - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Exempelritningar - Exempelritningar Bygglov, bygganmälan, kontaktsida - Kontakt ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Riva, rivningslov

2016-01-22

Du behöver ett rivningslov om du ska ... E-tjänster och blanketter - E-tjänstportalen Mitt Bygge - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Exempelritningar - Exempelritningar Bygglov, bygganmälan, ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Bryggor och sjöbodar

2016-01-22

Bryggor och sjöbodar är en naturlig del ... E-tjänster och blanketter - E-tjänstportalen mittbygge.se - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Ansökan om strandskyddsdispens Bygglov, bygganmälan, ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Kulturskolan

2015-08-18

Kulturskolan vill värna om och verka för ... E-tjänster och blanketter - Anmälan och avanmälan till kulturskolan (e-tjänst) Relaterade länkar - Aktuellt Kalendarium - 15 mars 2018, 18:30 - 20:00 Vi ska ta över världen- ...

Utbildning och förskola

Resor och inneboende

2017-01-30

Här finns information om skolskjuts och inackorderingstillägg ... E-tjänster och blanketter - Ansökan om inackorderingstillägg (pdf, 541 kB) Relaterade dokument - Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i ...

Utbildning och förskola

Vill du jobba som vikarie inom skola och barnomsorg?

2017-02-08

Kan du med ... blanketten som du hittar på denna sida. Glöm inte att bifoga ditt CV och dina betyg/intyg samt ett utdrag från polisens belastningsregister. Skicka din ansökan till: Västerviks kommun - Barn- och utbildningsförvaltningen ...

Näringsliv och arbete > Arbetsmarknad > Lediga jobb i kommunen > Jobba hos oss

Stöd, bidrag och stipendier

2017-05-30

Vill du söka bidrag för att utveckla ... E-tjänster och blanketter - Extra ordinarie bidrag, ansökan Relaterade dokument - Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet (pdf, 305 kB) Relaterade ...

Trafik och infrastruktur > Samhällsutveckling och planering

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)