Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

166 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Vilket stöd kan man få?

2016-02-15

Om du har en funktionsnedsättning kan ... E-tjänster och blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett LSS Lämna dina synpunkter - Synpunktsblankett Taxor och avgifter - Avgiftsbroschyr 2018 (pdf, 223 kB) ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Extra ordinarie bidrag och landsbygdsstöd

2017-06-12

Behöver din förening köpa in något till er verksamhet ... blankett till samhällsbyggnadsenheten. Sidan senast granskad den 12 juni 2017 - Innehållsansvarig: Lotti Jilsmo E-tjänster och blanketter - Extra ordinarie ...

Trafik och infrastruktur > Landsbygd > Stöd, bidrag och stipendier

Kontaktperson

2017-06-13

E-tjänster och blanketter - Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Box 22 - 593 21 Västervik ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Personlig assistent

2017-06-13

Du som har en stor funktionsnedsättning kan ... E-tjänster och blanketter - Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Skyltar och reklam

2014-10-28

Många ... E-tjänster och blanketter kan du hämta ansökan om vägvisning till din verksamhet. Är det en reklamskylt du vill sätta upp så kräver en sådan bygglov. Kontakta miljö- och byggnadskontoret om det. Du ...

Trafik och infrastruktur > Torg och allmänna platser > Tillstånd och regler

Hygienisk behandling

2018-01-22

Miljö- och byggnadskontoret har tillsyn över alla lokaler ... blankett till Miljö- och byggnadskontoret om du ska starta någon av följande verksamheter: 1. Yrkesmässig hygienisk behandling med risk för blodsmitta. ...

Bygga, bo och miljö > Hälsoskydd och inomhusmiljö

Sök pengar till lovaktiviteter under 2018

2018-02-21

blankett. Du hittar blanketten på denna sida under relaterade länkar. Du kan anöksa löpande för lov under hela 2018. - Ansökan skickas till Västerviks kommun Kulturenheten 593 80 Västervik. Ansökan ska innehålla: ...

Uppleva och göra > Kultur > Stöd, bidrag och stipendier

Marklov

2016-01-22

Inom områden med detaljplan krävs, med ... E-tjänster och blanketter - E-tjänstportalen Mitt Bygge - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Exempelritningar - Exempelritningar Bygglov, ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Boendestöd och träningsboende

2017-06-13

Boendestöd är till för dig som är under 65 ... E-tjänster och blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett LSS Boendestöd, kontaktsida - Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år) ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > Psykisk funktionsnedsättning

Prövning, validering

2018-01-15

Här hittar du information om hur du kan ... blanketter. Vecka 9-12 Vecka 16-19 - Vecka 37-40 Vecka 42-45 Validering - Vid en validering får du visa vad du kan. Din kunskap och kompetens kartläggs och bedöms av lärare ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)