Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

166 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Gruppboende

2017-06-13

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som ... blanketten för ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökan om ...

Omsorg, stöd och hjälp > Boenden, särskilda

Ledningsnät, anslutning till fastighet

2017-10-03

Om du bor inom det område som Västervik Miljà ... blanketter och läs igenom den information som finns på hemsidan. Servisanmälan - anmälan om anslutning till vatten och avlopp - En servisanmälan ska göras i god tid ...

Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp

Stöd, bidrag och stipendier

2015-08-12

Vill du söka bidrag till din förening ... E-tjänster och blanketter - Extra ordinarie bidrag, ansökan Driftbidrag till samlingslokaler, ansökan Skötselbidrag till förening som sköter egen fritidsanläggning, ansökan ...

Uppleva och göra > Föreningar, föreningsliv

Vilket stöd kan man få?

2016-02-15

Du som är äldre kan fà ... E-tjänster och blanketter - Ansökningsblankett SoL Lämna dina synpunkter - Synpunktsblankett Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre och ...

Omsorg, stöd och hjälp > Äldre

Kaminer och eldstäder

2017-03-02

Ska du installera, bygga eller ändra en ... Blankett för anmälan. Planritning i skala 1:100. Denna ska visa eldstadens läge i byggnaden och var rökkanalen går genom bjälklag och yttertak. Om en skorsten ska installeras ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Allmänt avlopp

2017-10-03

I Västerviks kommun ansvarar Västervik Miljö & Energi ... blanketter och läs igenom informationen som finns på deras hemsida. Om du bor utanför tätorterna är det troligt att du har eget vatten och avlopp, eller ...

Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Avlopp

Bra att veta

2015-08-19

Undervisningen sker i grupp eller ... E-tjänst eller på en särskild blankett som skickas till kulturskolan. Du placeras sedan i kö för den valda kursen. När du har antagits till kursen skickas ett antagningsbesked ...

Utbildning och förskola > Kulturskolan

Borrad dricksvattenbrunn

2018-01-03

Du behöver söka tillstånd för att få borra ... blankett. Den finns under E-tjänster och blanketter. Observera att du inte får borra förrän du har fått ditt beslut. Avgift - Du får betala en avgift för vår handläggning ...

Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Dricksvatten > Eget dricksvatten

Bygga nytt, ändra eller riva

2017-10-09

När du ska bygga nytt, ändra ... E-tjänster och blanketter - E-tjänstportalen mittbygge.se - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Ansökan om förhandsbesked Anmälan kontrollansvarig ...

Bygga, bo och miljö

Komplementbyggnader

2016-01-22

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som ... E-tjänster och blanketter - E-tjänstportalen Mitt Bygge - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Exempelritningar - Exempelritningar ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)