Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

166 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Installatör, För- och färdiganmälan

2016-04-29

Elinstallatörer gör sina för- och färdiganmälningar via webbtjänsten föranmälan ... för för- och färdiganmälan efter den 1 maj 2016. Kom i igång med föranmälan.nu: Gå till föranmälan.nu där du kan skapa ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät

Pressmeddelande: Nu öppnas Mina sidor för Cesam Östs och därmed för Västerviks kommuninvånare

2016-05-16

2016-05-16 Nu lanseras Mina sidor för att underlätta och höja servicen ... e-tjänster går nu att nå från ett och samma ställe. Allt fler funktioner i samhället styrs digitalt och de flesta företag, myndigheter ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

2017-06-13

Om du är under 65 år ... blanketten om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

2017-06-13

Vad innebär en psykisk funktionsnedsättning? Funktionsnedsättningen kan påverka ... blanketten Ansökan om omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Serviceboende

2017-06-13

Har du en funktionsnedsättning och behöver viss ... blanketten ansökan om stöd och omsorg för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökan om ...

Omsorg, stöd och hjälp > Boenden, särskilda

Ändring av beviljat bygglov

2016-01-22

Om du under byggtiden vill göra ändringar ... finns en kryssruta för ändring av beviljat bygglov. Gällande lagstiftning, plan- och bygglagen, reglerar inte ändringar i beviljat bygglov. Ändring av beviljat bygglov ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva > Bygglovsprocessen

Småskalig elproduktion, mikroproduktion

2018-01-16

Västervik Miljö & Energi välkomnar småskalig elproduktion, mikroproduktion, av el. Vår ambition ... blanketten "Anmälan om anslutning av mikroproduktion" till Västervik Miljö & Energi. Blanketterna hittar du under ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät > Nyanslutning, ändring

Ledsagarservice

2017-06-13

Om du har en funktionsnedsättning kan du fà ... blanketten för Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökan om ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

2017-06-13

Korttidsvistelse innebär att du som har en funktionsnedsättning tillfälligt ... blanketten för omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Dricksvatten

2017-08-14

Driver du en restaurang, café eller annan ... Blankett för registrering hittar du under E-tjänster och blanketter. Provtagning och provinlämning - För att analysera ditt dricksvatten kan du vända dig till något av ...

Bygga, bo och miljö > Livsmedel

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)