Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

166 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Bygglovsprocessen

2017-03-02

När du ansöker om lov eller lämnar in ... e-tjänsten Mitt bygge. För nybyggnad eller tillbyggnad ska du skicka in: Blanketten Ansökan om bygglov. I många fall krävs även blanketten Anmälan om kontrollansvarig, ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Ansökan om omsorg för funktionsnedsatta

2016-02-15

Vill du ansöka om stöd och hjälp kontakta mottagningen ... blanketten för ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Beslut - Du träffar en handläggare. Ni går tillsammans igenom din situation. Handläggaren ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Elnätsabonnemang

2017-06-29

I länklistan till höger finns blanketter för dig som ska flytta in eller ut ur lägenhet eller villa. Där hittar du också våra allmänna villkor och en länk till våra taxor och avgifter. Observera att elförbrukningen ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät > Elnätskund

Sotningsjournal

2018-01-15

Du som sotar själv eller du som anlitat ... E-tjänster och blanketter. Sidan senast granskad den 15 januari 2018 - Innehållsansvarig: Roger Landelius Relaterade länkar - Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd E-tjänster och ...

Bygga, bo och miljö > Brandskydd, sotning > Sotning

Komvux

2018-01-11

Inom Komvux hittar du: Kurser pà ... e-tjänsten Dexter - Dexter Dexter är Västerviks kommuns e-tjänst för grundskola, gymnasium och komvux. Du som är förälder och eller vårdnadshavare som har barn placerade i kommunal ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Avlösarservice i hemmet

2017-06-13

Avlösarservice i hemmet är till för dig ... blanketten för Ansökan om stöd och omsorg för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och blanketter - Ansökan om ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Korttidstillsyn för skolungdom

2017-06-13

Om du har en funktionsnedsättning kan du få korttidstillsyn ... blanketten för ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta. Sidan senast granskad den 13 juni 2017 - Innehållsansvarig: Gunilla Öhrling E-tjänster och ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Kompostering av hushållsavfall

2016-08-23

Du kan sortera ditt matavfall på egen hand genom ... blankett hittar du under E-tjänster och blanketter. Västervik Miljö & Energi startade under 2013 insamlingen av matavfall i Västerviks kommun. Genom att sortera ...

Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Källsortering och återvinning

Jag vill bli kund

2016-10-24

Det är mycket att tänka ... blanketter och läs igenom informationen som finns. På följande sidor och via länkarna kan du läsa mer om hur du blir kund hos och ansluter dig till allmänt vatten och avlopp. Välkommen ...

Västervik Miljö & Energi > Vatten & avlopp

Handikapp, funktionsnedsättning

2017-06-13

Du som har en fysisk ... E-tjänster och blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett LSS Lämna dina synpunkter - Synpunktsblankett Taxor och avgifter - Avgiftsbroschyr 2018 (pdf, 223 kB) Kontakta utredningsenheten ...

Omsorg, stöd och hjälp

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)