Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

166 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Tillfällig anläggning, el för kortare tid

2018-01-16

Behöver du el för en kortare tid? Tänk ... E-tjänster och blanketter - Anmälan av anslutning av mikroproduktion, blankett (pdf) Kontakta Västervik Miljö & Energi AB - Kundservice - Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät > Nyanslutning, ändring

Skötselpeng

2017-06-12

Vill du bidra till att göra platsen ... Berätta vad ni vill göra. Varför ni vill göra det och vad ni tänker er för ersättning. Skicka ansökan till Västerviks Kom ihåg att skicka med en karta. Vänta på beslut. ...

Trafik och infrastruktur > Samhällsutveckling och planering > Stöd, bidrag och stipendier

Vuxenutbildning

2018-01-11

Inom vuxenutbildningen hittar du: Grundläggande- och gymnasial nivà ... E-tjänster och blanketter - Ansökan Komvux - Ansökan om prövning (pdf.28kB) Utdrag ur betygskatalogen (pdf. 85,6 kB) Sociala medier - Facebook ...

Utbildning och förskola

Mat, lunch

2017-05-16

En riktigt bra skollunch är ... E-tjänster och blanketter - Intyg för särskild kost vid födoämnesallergi eller intolerans Intyg för specialkost Kontakta kostenheten - förskola och grundskola - Kostchef - Gina Svensson ...

Utbildning och förskola > Grundskola

Modersmål, hemspråk

2014-10-28

Barn och unga som har ett annat modersmål ... E-tjänster och blanketter - Modersmålsstöd i förskolan, ansökan Modersmålsundervisning i grundskolan, ansökan Modersmålsundervisning, ansökan Västerviks Gymnasium ...

Utbildning och förskola

Attefall

2014-06-27

Den 2 juli 2014 ändras plan ... Situationsplan upprättad på kommunens primärkarta, avstyckningskarta eller motsvarande skala 1:500 eller 1:1000. På kartan ska samtliga befintliga byggnader inritas i skalenligt läge ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Inneboende, Inackordering

2014-10-28

Går du på gymnasiet och har lång och besvärlig ... blankett, finns att hämta på gymnasiets hemsida eller kan rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen nedan. För studier utomlands, vid Folkhögskola, ...

Utbildning och förskola > Resor och inneboende

Dans

2015-08-19

Att dansa är roligt, här ... E-tjänster och blanketter - Anmälan och avanmälan till kulturskolan (e-tjänst) Sociala medier - Kulturskolan på facebook Kontakta kulturskolan - Postadress - Västerviks kommun - Kulturskolan ...

Utbildning och förskola > Kulturskolan

Cisterner

2018-01-17

Har du en cistern med olja ... blanketten som heter Installation av cistern/rörledning om du ska ha: Cistern över 1 m3 i mark. Cistern 1-10 m3 ovan mark utomhus. Mer än 250 liter brandfarlig vätska i ett vattenskyddsområde. ...

Bygga, bo och miljö > Miljöskydd

Hemtjänst

2017-12-18

I Västerviks kommun har det tagits ett ... Blankett för genomförandeplan (pdf, 158 kB) Bilaga 8 - Rutiner för hantering av egna medel (pdf, 17 kB) Frågor och svar - Frågor och svar (pdf, 315 kB) Ersättningsnivåer ...

Näringsliv och arbete > Tillstånd, regler och tillsyn

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)