Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
Du har valt:
Sökfrågan kan vara felstavad

20 träffar på "e-tjänster" och "blanketter" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Gymnasikatalogen17-18

2016-09-15

Västerviks Gymnasium 2017-2018 Västerviks Gymnasium 2017-2018 Ansvarig: Ansvarig ... blankett och finns att hämta på gym- nasiets hemsida eller kan rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen intill. För ...

Filstorlek: 9855 Kb

[PDF]W:\Gymnasiet\Gymnasiekatalog 18 19\Hemsidan PDF\Hela katalogen\1 framsida 18 19

2017-10-09

Västerviks Gymnasium 2018-2019 Västerviks Gymnasium 2018-2019 Ansvarig: Ansvarig för denna katalog är marknadsföringsfunktionen på Västerviks Gymnasium. - För innehållet pà ... blankett och inns att hämta på gym- ...

Filstorlek: 8386 Kb

[PDF]Information-fran-antagningskansliet-18 19

2017-10-10

Information från Antagningskansliet Dags att söka till gymnasiet Sista ansökningsdag 15 februari 2018 Alla ... Blankett för ansökan om Särskilda skäl - utlämnas av den sökandes SYV, och ska - bifogas gymnasieansökan. ...

Filstorlek: 55 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-12-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (38) 2016-12-19 Plats ... blanketter som inte ändrats trots påpekanden. - Kommunfullmäktige beslutade den 2016-09-26, § 164 att överlämna - medborgarförslaget till kommunstyrelsen ...

Filstorlek: 261 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-12-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 3 (27) 2016-12-19 Justerandes ... blanketter som inte ändrats trots påpekanden. Kommunfullmäktige beslutade den 2016-09-26, § 164 att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen ...

Filstorlek: 702 Kb

[PDF]KS170605

2017-09-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 19 (41) 2017-09-25 ... e-tjänster och digitalisering. · Kommunen bör än mer tydliggöra och kommunicera den beslutande strategin, ambitionsnivån och planen för vilka e-tjänster ...

Filstorlek: 1021 Kb

[PDF]KS170605

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 23 (45) 2017-06-19 ... e-tjänster och digitalisering. · Kommunen bör än mer tydliggöra och kommunicera den beslutande strategin, ambitionsnivån och planen för vilka e-tjänster ...

Filstorlek: 1039 Kb

[PDF]Skolskjutsregler-vasterviks--kommun-20170130

2017-08-24

2017-01-30 - Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola - och förskoleklass Allmänt ... e-tjänst på Västerviks kommuns webbsida eller på särskild blankett - "Ansökan om skolskjuts vid växelvis ...

Filstorlek: 404 Kb

[PDF]170215b-granskning-it-infosakerhet-pwc-rapport

2017-02-23

Västerviks kommun Granskning av IT verksamheten och arbetet med informationssäkerhet i Västerviks kommun Februari 2017 ... e-tjänster och digitalisering. Rollen bör ha ansvaret för att fånga upp verksamhetens behov ...

Filstorlek: 513 Kb

[PDF]15-granskningsrapport-it-informationssakerhet

2017-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 37 (59) 2017-02-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 (tfn ... e-tjänster och digitalisering. Rollen bör ha ansvaret för att fånga upp verksamhetens behov och ...

Filstorlek: 606 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)