Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

514 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Skötselpeng

2017-05-30

Vill du bidra till att göra platsen ... Berätta vad ni vill göra. Varför ni vill göra det och vad ni tänker er för ersättning. Skicka ansökan till Västerviks Kom ihåg att skicka med en karta. Vänta på beslut. ...

Trafik och infrastruktur > Landsbygd > Stöd, bidrag och stipendier

Farthinder, blomkrukor

2017-12-13

Tycker du att dina grannar ... blanketter. Sidan senast granskad den 13 december 2017 - Innehållsansvarig: Christer Ramström E-tjänster och blanketter - Ansökan om blomlådor (pdf, 247 kB) Kontakt för frågor kring ...

Trafik och infrastruktur > Trafik och gator > Gator

Blomlådor som farthinder

2017-11-16

Tycker du att dina grannar ... blanketter. Sidan senast granskad den 16 november 2017 - Innehållsansvarig: Anders Norell E-tjänster och blanketter - Ansökan om blomlådor (pdf, 247 kB) Kontakta Västervik Miljö & Energi ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Gator, parkering

Ansökan om tillstånd att gräva i allmän mark

2016-11-10

Du som ska utföra ... hittar du här i rutan till höger. Vid större jobb kallar sökande driftentreprenören till försyn. När trafikanordningsplanen (TA-planen) är godkänd, påskriven av kommunen/driftentreprenören ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät

Sök KUBIK, kommunalt utvecklingsbidrag för idrott och kultur

2018-01-17

2018-01-17 - Planerar du ett ... blanketter - Ansökningsblankett KUBIK Relaterade dokument - Läs mer om KUBIK i Riktlinjer för KUBIK (pdf 59 kB) Kontaktpersoner för KUBIK: - Kulturenheten - Mårten Öhrling - marten.ohrling@vastervik.se ...

Nyhetsarkiv

Parkeringstillstånd, rörelsehindrad

2017-11-16

Du som har ett varaktigt funktionshinder och har svårt att gà ... blanketter. Monica Johansson är handläggare och kan svara på dina frågor. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, Västervik Miljö ...

Västervik Miljö & Energi > Gator, parker > Gator, parkering > Parkering

Skynda att söka kommunalt utvecklingsbidrag för idrott och kultur!

2017-08-24

2017-08-24 - Planerar du ett ... blanketter - Ansökningsblankett KUBIK Relaterade dokument - Läs mer om KUBIK i Riktlinjer för KUBIK (pdf 59 kB) Kontaktpersoner för KUBIK - Kulturenheten - Mårten Öhrling - marten.ohrling@vastervik.se ...

Nyhetsarkiv

Stöd, bidrag och stipendier

2017-12-20

Västerviks kommun stödjer det lokala kulturlivet. Din ... blanketter - KUBIK, kommunalt utvecklingsbidrag för idrott och kultur, ansökan KUBIK kommunalt utvecklingsbidrag för idrott och kultur, redovisning Program- ...

Uppleva och göra > Kultur

Studiestöd, inackordering, färdbevis

2017-11-23

Du kan få studiehjälp från och med kvartalet efter det ... blankett, finns att hämta på gymnasiets hemsida eller kan rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen nedan. För studier utomlands, vid Folkhögskola, ...

Västerviks Gymnasium > För dig som ansöker

Skötselpeng

2017-06-12

Vill du bidra till att göra platsen ... Berätta vad ni vill göra. Varför ni vill göra det och vad ni tänker er för ersättning. Skicka ansökan till Västerviks Kom ihåg att skicka med en karta. Vänta på beslut. ...

Trafik och infrastruktur > Samhällsutveckling och planering > Stöd, bidrag och stipendier

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)