Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

514 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Stöd, bidrag och stipendier

2017-05-30

Vill du söka bidrag för att utveckla ... blanketter - Extra ordinarie bidrag, ansökan Relaterade dokument - Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet (pdf, 305 kB) Relaterade länkar ...

Trafik och infrastruktur > Samhällsutveckling och planering

Parkeringstillstånd, rörelsehindrad

2017-12-13

Du som har ett varaktigt funktionshinder och har svårt att gà ... blanketter. Monica Johansson är handläggare och kan svara på dina frågor. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, Västervik Miljö ...

Trafik och infrastruktur > Trafik och gator > Parkering

LSS och LASS, stöd och service

2017-06-13

Du som har en omfattande funktionsnedsättning ... blanketter - Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Musik

2015-08-18

I kulturskolan kan du börja ... blanketter - Anmälan och avanmälan till kulturskolan (e-tjänst) Kontakta kulturskolan - Postadress - Västerviks kommun - Kulturskolan - 593 80 Västervik Besöksadress - Mejeriet - Vårdträdsplan ...

Utbildning och förskola > Kulturskolan

Stöd, bidrag och stipendier

2017-01-11

Vill du söka bidrag för att utveckla ... blanketter - Extra ordinarie bidrag, ansökan Relaterade dokument - Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet (pdf, 305 kB) Relaterade länkar ...

Trafik och infrastruktur > Landsbygd

Kulturskolan

2015-08-18

Kulturskolan vill värna om och verka för ... blanketter - Anmälan och avanmälan till kulturskolan (e-tjänst) Relaterade länkar - Aktuellt Kalendarium - 15 mars 2018, 18:30 - 20:00 Vi ska ta över världen- en teater ...

Utbildning och förskola

Resor och inneboende

2017-01-30

Här finns information om skolskjuts och inackorderingstillägg ... blanketter - Ansökan om inackorderingstillägg (pdf, 541 kB) Relaterade dokument - Skolskjutsregler i Västerviks kommun för elever i grundskola och ...

Utbildning och förskola

Ormar och giftiga djur

2017-10-03

Att ha orm som husdjur kräver ... Tillstånd krävs när du bor inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Om du är osäker på om du omfattas av kraven på tillstånd kontaktar du miljö- och byggnadskontoret. ...

Bygga, bo och miljö > Lantbruk och djur > Husdjur

Djur i tätort

2017-10-03

Om du bor inom tätbebyggt ... Med denna behöver du bifoga en karta eller ritning över fastigheten samt en beskrivning av din djurhållning. Tillståndet är personligt - Tillståndet är personligt och knutet till en ...

Bygga, bo och miljö > Lantbruk och djur > Husdjur

Parkeringstillstånd, hantverkare

2018-02-12

Har du tunga maskiner/verktyg som är ... blanketter. Du ska skicka din ansökan till kommunens driftentreprenör, Västervik Miljö & Energi AB. Du får aldrig. - använda Nyttokort för parkering på torg och platser ...

Trafik och infrastruktur > Trafik och gator > Parkering

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)