Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

514 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Komplementbyggnader

2016-01-22

En komplementbyggnad är en byggnad på tomten som ... blanketter - E-tjänstportalen Mitt Bygge - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Exempelritningar - Exempelritningar Bygglov, bygganmälan, ...

Bygga, bo och miljö > Bygga nytt, ändra eller riva

Pressmeddelande: Västervik och sex andra kommuner utvecklar e-tjänster tillsammans

2015-11-24

2015-11-24 Kommunerna Norrköping, Söderköping, Mjölby, Finspång, Vadstena, Västervik och Valdemarsvik har ... blanketter, något Cesam Öst vill lämna bakom sig till förmån för verksamhetsutveckling och smarta ...

Kommun och politik > Pressmaterial och extern kommunikation > Pressmeddelanden

Bra att veta

2015-08-19

Undervisningen sker i grupp eller ... blankett som skickas till kulturskolan. Du placeras sedan i kö för den valda kursen. När du har antagits till kursen skickas ett antagningsbesked ut till dig. Anmälan gäller tills ...

Utbildning och förskola > Kulturskolan

Utbildning i svenska för invandrare, SFI

2017-11-20

Har du flyttat till Sverige från ett annat ... blanketten Ansökan SFI. Du kan även hämta blanketten på Komvux expedition. Till din ansökan skall du bifoga ett "personbevis för svenskundervisning". Detta beställer ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Allmänt dricksvatten

2017-10-03

Vatten är det viktigaste livsmedlet vi har. I ... blanketter och läs igenom informationen som finns på hemsidan. Om du bor utanför tätorterna är det troligt att du har eget vatten och avlopp, även kallat, enskilt ...

Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Dricksvatten

Kontaktperson

2017-06-13

blanketter - Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Box 22 - 593 21 Västervik Besöksadress ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Personlig assistent

2017-06-13

Du som har en stor funktionsnedsättning kan ... blanketter - Ansökan om omsorg och stöd för funktionsnedsatta Kontakta utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta - Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > LSS och LASS, stöd och service

Boendestöd och träningsboende

2017-06-13

Boendestöd är till för dig som är under 65 ... blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett LSS Boendestöd, kontaktsida - Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år) - Om du har ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning > Psykisk funktionsnedsättning

Skyltar och reklam

2014-10-28

Många ... blanketter kan du hämta ansökan om vägvisning till din verksamhet. Är det en reklamskylt du vill sätta upp så kräver en sådan bygglov. Kontakta miljö- och byggnadskontoret om det. Du måste också ha ...

Trafik och infrastruktur > Torg och allmänna platser > Tillstånd och regler

Kompetensutvecklingsinsats för miljö- och byggnadsförvaltningen

2017-03-17

2017-03-17 Under 21 och 22 mars kommer personalen på miljö- och byggnadsförvaltningen ... inspektörer under dessa dagar. Om du har ett akut ärende, behöver hjälp med blanketter eller inlämning av vattenprover, så ...

Nyhetsarkiv

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)