Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

514 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

Tillfälliga elnätsavtal

2015-05-20

Ett tillfälligt elnätsavtal innebär att elnätsabonnemang överförs till fastighetsägaren ... blanketter som ni kan använda vid hyreskontraktsskrivning på vår hemsida samt även ett förslag på fullmakt mellan ...

Västervik Miljö & Energi > Elnät

Allmänt avlopp

2017-10-03

I Västerviks kommun ansvarar Västervik Miljö & Energi ... blanketter och läs igenom informationen som finns på deras hemsida. Om du bor utanför tätorterna är det troligt att du har eget vatten och avlopp, eller ...

Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Avlopp

Nedtagning av träd

2017-10-24

Tillsammans med byggnader utgör ... blankett. Nedtagningen sköts av Västervik Miljö & Energi som driftentreprenör. Efter att vi har fått in en ansökan gör vi en bedömning. Bedömningen görs utifrån flera punkter: ...

Bygga, bo och miljö > Naturvård, parker

Sök pengar till lovaktiviteter under 2018

2018-02-21

blankett. Du hittar blanketten på denna sida under relaterade länkar. Du kan anöksa löpande för lov under hela 2018. - Ansökan skickas till Västerviks kommun Kulturenheten 593 80 Västervik. Ansökan ska innehålla: ...

Uppleva och göra > Kultur > Stöd, bidrag och stipendier

Borrad dricksvattenbrunn

2018-01-03

Du behöver söka tillstånd för att få borra ... blankett. Den finns under E-tjänster och blanketter. Observera att du inte får borra förrän du har fått ditt beslut. Avgift - Du får betala en avgift för vår handläggning ...

Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Dricksvatten > Eget dricksvatten

Lotteritillstånd

2015-04-09

Vill din förening anordna ett lotteri eller ansöka ... Föreningens stadgar. Verksamhetsberättelse för det senaste avslutande verksamhetsåret. Protokollsutdrag från ovan nämnda styrelsemöte. Tillståndet kostar ...

Uppleva och göra > Föreningar, föreningsliv

Bygga nytt, ändra eller riva

2017-10-09

När du ska bygga nytt, ändra ... blanketter - E-tjänstportalen mittbygge.se - Sök ditt bygglov digitalt Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov Ansökan om förhandsbesked Anmälan kontrollansvarig Anmälan ej bygglovpliktig ...

Bygga, bo och miljö

Prövning, validering

2018-01-15

Här hittar du information om hur du kan ... blanketter. Vecka 9-12 Vecka 16-19 - Vecka 37-40 Vecka 42-45 Validering - Vid en validering får du visa vad du kan. Din kunskap och kompetens kartläggs och bedöms av lärare ...

Utbildning och förskola > Vuxenutbildning

Extra ordinarie bidrag och landsbygdsstöd

2017-06-12

Behöver din förening köpa in något till er verksamhet ... blankett till samhällsbyggnadsenheten. Sidan senast granskad den 12 juni 2017 - Innehållsansvarig: Lotti Jilsmo E-tjänster och blanketter - Extra ordinarie ...

Trafik och infrastruktur > Landsbygd > Stöd, bidrag och stipendier

Vilket stöd kan man få?

2016-02-15

Om du har en funktionsnedsättning kan ... blanketter - Ansökningsblankett SoL Ansökningsblankett LSS Lämna dina synpunkter - Synpunktsblankett Taxor och avgifter - Avgiftsbroschyr 2018 (pdf, 223 kB) Kontakta utredningsenheten ...

Omsorg, stöd och hjälp > Handikapp, funktionsnedsättning

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)